Orucu Bozan Ve Keffareti Gerektiren Hususlar

Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Kim Ramazan ayında orucunu bozarsa; onun üzerine zıhar yapan kimsenin üzerine lazım gelen şey (Keffaret) gerekir” Kur’an-ı Kerim’de: “Amellerinizi iptal etmeyiniz.” Farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu; kasten ve taammüden bozmak, büyük bir cinayettir.  Kasten yeyip-içen veya cima eden oruçlu kimse; tetabuya riayet ederek (Yani arka arkaya olmak şartı ile) altmış gün oruç tutmak mecburiyetindedir. Bu onun üzerine farzdır. Ayrıca aynı orucu kaza etmek durumundadır.

ve hüve bil halkın alim ile ilgili görsel sonucuBirincisi: Kasten orucu bozmuş olmak şarttır. Oruçlu kimse hata yolu ile iftar ederse, keffaret gerekmez, ancak kaza gerekir. Mesela: Abdest alırken ağızına su verdiği anda, elinde olmayarak boğazına suyun kaçması gibi!.. bu durumda kasten bozmak sözkonusu değildir. Ancak gününe gün kaza eder.

İkincisi: Kendi iradesi ile bozmalı, zorlama neticesinde bozmuş olmamasıdır. Mesela: Kendisiyle cima edilen kadın, bu fiile razı olmuşsa hem kaza hem keffaret gerekir. Ancak cima zorla yapılmışsa kadına sadece gününe gün kaza gerekir. Çünkü orucu bozması hususunda zorlanmıştır, kendi iradesiyle bozmamıştır.

Üçüncüsü: Oruca başladıktan sonra hastalanmaması veya sefere çıkmaması esastır. Eğer hastalanır veya sefere çıkarak bozarsa, keffaret gerekmez.

Dördüncüsü: Mükellef Ramazan-ı Şerif orucunu tutarken geceden niyyet etmiş olmalıdır.

Beşincisi; Orucu bozarken, tabi gıdalardan veya gıda yerine geçebilecek yiyecek ve içeceklerden faydalanmış olmalıdır. Mesela: Çakıl taşını veya demir parçasını yutan kimsenin orucu bozulur. Ancak keffaret gerekmez. Zira bunlar gıda maddeleri olmadığı gibi, gıda yerine geçecek maddeler de değildir.

Şimdi bu genel esaslar dahilinde; orucu bozan ve keffareti gerektiren hususlardan bir kısmını zikredelim: “Tabii gıda maddelerini ve gıda maddesi hükmünde olan yiyecekleri kullanmak; Cima’ yapmak (rıza söz konusu olduğu anda hem fail, hem mef’ul için keffaret gerekir.) Ağıza giren yağmur suyunu kasten yutmak; sirke, deve sütü, bakla, kavun karpuz üzüm ve şeker kamışı sularını içmek; şifa olacağı gerekçesi ile herhangi bir ilacı kullanmak; yağa ve pekmeze katılmış darı ununu yemek; asma yaprağı veya taze ağaç yaprağını yemek; yenilen cinsten otları, ilaç veya gıda niyyetiyle kullanmak!..” Bütün bunlar vücûda dahil olduğu anda oruç bozulur, hem kaza hem Keffaret gerekir!

Kaynak: Emanet ve Ehliyet – Yusuf Kerimoğlu

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın