Orucu Bozan Ve Sadece Kazayı Gerektiren Hususlar

Mükellefin herhangi bir kasdı olmadan; zorlama ve hata sonucu orucu bozulursa, gününe gün kaza etmesi gerekir. Mesela; Ramazan-ı Şerif ayında oruca niyyet eden bir mümin; unutarak yeyip, içer veya cima eder, daha sonra da sırf cehaleti sebebiyle “orucum bozuldu” zannına kapılarak, orucunu yerse gününe gün kaza eder!.. Keza kustuğu için veya kan aldırdığı için “orucunun bozulduğunu” zanneden ve ve sırf bu zann sebebiyle orucunu yiyen kimsenin de durumu aynıdır.

oruç ve kaza ile ilgili görsel sonucuOrucu zorla yedirilmiş olan kimseye veya hataen orucunu bozmuş olan kimseye de, sadece kaza lazım gelir. Keffaret lazım gelmez. Feteva-ı Kadıhan’da da böyledir. Dolayısıyla kaide şudur: Kasden ve kendi ihtiyarıyla, herhangi bir özür bulunmadan; Ramazan-ı Şerif orucunu bozan mükellefe hem kaza, hem keffaret gerekir!.. Bunun dışında kendi ihtiyarı olmaksızın ve meşru bir özür sebebiyle orucunu bozan mükellefe sadece kaza gerekir!.. Ramazan-ı Şerif orucunun dışında; farz olan herhangi bir oruca niyyet eden mükellef, kasten ve teammüden bozsa dahi kaza gerekir. Keffaret; sadece Ramazan-ı Şerif orucu ile ilgili bir cezadır.

Şimdi bu genel esaslar dahilinde; orucu bozan ve sadece “Kaza”yı gerektiren hususlardan bir kısmını zikredelim:

1. Mazmaza ve istinşak yapmakta iken karnına su giren kimsenin orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir,

2. Cünüb olarak sabahlayan bir mümin; yıkanırken boğazına su kaçarsa orucu bozulur. Kaza gerekir.

3. Oruç tutan bir kimse; çakıl, kuru çamur, pamuk, kuru ot ve kağıt yutmuş olsa orucu bozulur. Kaza gerekir.

4. Kuru prinç, mercimek, olgunlaşmamış ve pişmemiş ayva, kuru karpuz kabuğu, kurtlanmış lâşe ve kan, yumurta kabuğu, başkasının çiğnemiş olduğu lokma ve bir başkasının tükrüğü gibi şeyleri yutan kimsenin orucu bozulur. Ancak kefaret gerekmez, gününe gün kaza eder. Çünkü bunların yenmesi âdet almadığı gibi, başta kurtlanmış leş ve kan olmak üzere insan tabiatının nefret ettiği şeylerdir.

oruç ve kaza ile ilgili görsel sonucu5. Makatından şırınga yaptıran veya mesanesine ilaç veren kimsenin orucu bozulur. Kaza gerekir.

6. Kendi ihtiyarı olmaksızın; ağzına kar veya yağmur tanesi giren, bunu yutan kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir.

7. Oruçlu bir kimse taharetlenirken fazla su kullanır ve su o yolla içeri girerse orucu bozulur, kaza gerekir.

8. Bir kimse oruçlu iken karısını öpse ve bu sebeble inzal vaki olsu orucu bozulur. Kaza gerekir!.

9. Ramazan ayında oruçlu iken; zorla ve tehditle cim’a edilen kimsenin orucu bozulur. Keffaret gerekmez. Gününe gün kaza eder.

10. Kendi isteği ve ihtiyarı olmaksızın; sigara dumanını içine çeken kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir.

11. Elini boğazına sokarak, kasten kendini birkaç defa ağız dolusu kusturan kimsenin orucu bozulur. Kaza gerekir.

12. Ramazan-ı Şerif ayının dışında, herhangi bir oruca niyet eden mükellef; kasten dahi bozsa, kaza gerekir.

Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Sana şüphe veren şeyi terket, şüphe vermeyen şeye bak!..” buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her mü’min; oruç ibadeti hususunda titiz olmak mecburiyetindedir. Meselâ; oruçlu iken banyo yapmak veya denize girmek, yutmamak şartı ile herhangi bir şeyin tadına bakmak ve bunun gibi birçok husus için “Mekruh”tur denilmiştir. Ancak meşru bir özür halinde cevaz verilmiş!.. Meşru bir özür mevcud değilken; bir şeyin tadına bakan veya denize giren kimse, oruç ibadetini tehlikeye sokmuş demektir!.. Kaldı ki; orucu bozulan bir kimsenin dahi, gündüz boyunca imsak etmesi (Yeyip-içmemesi) vaciptir.

Kaynak: Emanet ve Ehliyet, Yusuf Kerimoğlu

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın