ORUCUN ANLAMI VE ÇEŞİTLERİ

Orucun Kelimesi Anlamı:

Sürekli olarak kötülüğü emreden “Nefs-i Emmare’yi” kahreden Oruç Farsça’daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça karşılığı savm veya siyam’dır. “Savm” kelimesinin lügat manası: Yeyip-içmekten kendini tutmak, imsak, hareketsiz kalmak ve her şeyden el-etek çekmektir.

İslami ıstılahta “ikinci fecirden (fecr-i sadıktan) itibaren güneşin gurubuna kadar; yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ve orucu bozan diğer şeylerden, Allahu Teala (cc)’ya kulluk niyyeti ile nefsi men etmeye” verilen isimdir.

Oruç Farz Kılınmıştır:

Oruç Hicret’ten bir buçuk yıl sonra Şaban ayında farz kılınmıştır. Farz olduğu kitap ve sünnet ve İcma ile sabittir.  “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.” Bakara:183-184

” İslam dini,  beş temel üzerine kurulmuştur: 1- Kelime-i şehadet 2- Namaz kılmak 3- Zekat vermek 4- Haccetmek 5- Oruç tutmak.” [Buhari, iman: 2/1 ; Müslim, İman: 19/22; Tirmizi, iman: 3]

Oruç bedeni bir ibadettir. Oruç tutmak için  gerekli şartları taşıyanlara farz-ı ayındır. Oruç suç ve cezaları ile Ramazan’da yapılan bir ibadet türü olup itikafı da içine almaktadır. Oruç kelimesi isim olarak Kuranı Kerim’de dokuz yerde geçmektedir.

Farz Oruçlar: 
a-Ramazan ayı gelecek gerekli şartları Taşıyan hasta olmayanlar oruç tutmaktan mükelleftirler.
b- Ramazan orucunun kazası.
c- kefaret oruçları.

Vacip Oruçlar:
a- Adak orucunun ve oruca yemin etmek dolayısıyla tutulacak orucun sebebi, yerine getirmeye dair Allah’a karşı verilen sözdür.
b- Bozulan nafile orucun kazasının sebebi ise, başlanmış bir ibadeti yarım bırakmayıp tamamlama gereği.
c- İtikaf orudcunun sebebi, bunun adak itikafın sahih olma şartı özelliğini taşımasıdır.

Nafile oruçlar:

Nafile ibadetler sevap kazanma Allah’a yakınlaşma niyeti ile yapılır. Dinimizde nafile oruçla ilgili emir yoktur.

1. Şevval Orucu: Ramazan ayından sonraki ay, şevval ayıdır. Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır.
2. Aşure Orucu: Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” denilir. Hz. Peygamber’in bugünde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir.
3. Her ay üç gün oruç: Her aydan üç gün oruç tutmak, bunu özellikle her kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yapmak müstehap kabul edilmiştir.
4. Pazartesi-Perşembe Orucu: Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak da teşvik edilmiş bir nafiledir.
5. Zilhicce Orucu: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak da tavsiye edilmiştir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın