ORUCUN FAZİLETİ VE TESİRİ

Rasulullah (a.s)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Sabır imanın yarısıdır.”(Ebu Nuaym, Hilye, V, 34; Ali el-Muttaki, Kenzu’l.Ummál, III 437,)

“Oruç da sabrın yarısıdır.” (Tirmizi, Deavát, 86; İbnu Mace, Sıyam, 44)

Denilmiştir ki: “Kıyamet günü insanoğlunun bütün amelleri zulmettiği kimseye karşılık olarak verilir, ancak oruç bundan müstesnadır. Çünkü ona kısas dahil olmaz. Allah Teala, kıyamet günü, oruç için: “Bu benim içindir. Hiç kimse ondan bir şey noksanlaştıramaz.” buyurur.

Kudsi bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Oruç benim içindir, onun mükafatını (özel olarak) ben vereceğim.” (Buhari, Sıyam, 2; Müslim, Sıyam, 160: Tirmizi, Sıyam, 54; Nesai, Sıyam,
İbnu Mace, Sıyam, 1.)

“Sabır”, orucun isimlerinden birisidir. Oruçlu olan kimseye bol bol ilahi ihsanlar dökülür ve kendisine sayısız mükafat verilir. Çok yemek alışkanlığı ramazanla birlikte yerini itidalli bir hale bırakır. Normalde fazla yemek insanın kalbini öldürür (katılaştırır) melekler bu gibi insanlara açıyarak ağlarlar. Yemek hırsına düşen insan şehvet ateşi içine kendini atıp yanan kişi gibidir.

Şeytan insanın gelip sulanmasını sağlar onu tokluğa alıştırır açlık onun için kötü gözükür. Açlıkla  elde edilen hallerde ruhda farklı bir hal oluşur melekler bundan istifade ederler. Kul Ramazanla yeme içme işinde israftan kaçınır. Bu fani dünyadan gitmeden buranın zillet ve çile yeri olduğunu anlar cömertlikle yardım severlikle ramazanda tanışır

Bişri el-Hafi demiştir ki: ” Açlık, kalbi safileştirir, hevayı öldürür, ince ve sırlı ilimleri temin eder.”

Orucun tesiri çoktur. Hz. Aişe (r.ah): “Melekut aleminin kapısını çalmaya devam ediniz ki; size açılsın!” deyince, kendisine: “Bu nasıl olur?” diye sordular: “(Allah için) açlık ve susuzlukla!” dedi.”

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın