Orucun Mükafatı

Hz. Peygamber ve bir kutsi hadiste Allah Teala’nın şöyle buyurduğunu rivayet eder;

“Oruç benim içindir onun mükafatını Ancak ben veririm.”

Peki diğer ibadetler arasından oruca böyle bir özellik verilmesinin sebebi nedir. Bu soruya iki türlü cevap verilebilir. birincisi: Oruç hariç bütün farz ibadetler halkın dışarıdan bakıp görebileceği, organların bir takım hareketlerinden ibarettir. Oruç ise dış organların bir hareketi olmaksızın yapılan ibadettir. Bu yüzden Allah azze ve celle oruç benim içindir buyurmuştur.

İkincisi:  Allah Sameddir yeme içme ihtiyacı bulunmayandır. “Kim benim ahlakımla ahlaklanırsa ben onu hiçbir beşerin gönlünün tahmin edemeyeceği bir biçimde mükafatlandırırım” buyurmaktadır. Allah bütün iyilik yapanlara oruç tutanlar hariç, birden ona, ondan yedi yüze kadar mükafat vereceğini vaad buyurmuştur. Oruç ehli sabır ehlidir. Allah CC.; “ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verecektir.” Zümer: 10

Oruç nefsin alışageldiği şeylerin yokluğuna sabretmesi organların şehvet ve isteklerinden alı konması demektir. Oruç tutanlar sabredenlerdendir. Oruçlu olan gözünü, elini, dilini tutan, kimseyle kavga etmeyen kişi olmalıdır. İşte Bunun karşılığının mükafatı hesapsız Allah katındadır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın