ORUCUN VAKTİ

orucun vakti:

“…Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın…” Bakara: 187

İmam-ı Serahsi; bu Ayet-i Kerime’de zikrolunan “Siyah ve beyaz iplik” kelimelerinin renk manasına kullanıldığını; ufuktaki yaygın beyazlığın zahir olması ile oruç’un başlayacağını kaydetmektetir.

Ä°lgili resimHanefi fukahası; “Oruç’un vaktinin fecr-i sadıkla başlayacağı ve güneş batıncaya kadar devam edeceği hususunda” müttefiktir.Bununla beraber; bu ikinci fecrin (Fecr-i Sadık’ın) ilk doğduğu ana mı, yoksa beyazlığın ufukta dağılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda farklı görüşler mevcuddur.

Şemsü’leimme Hulvani bu hususta: “Birinci kavle uymak (yani ilk ana) daha ehvattır, ihtiyata daha uygundur. İkinci kavil ise; daha geniştir, oruç tutacaklar için daha müsaittir” demiştir. Muhiyt’te de böyledir. Alimlerin çoğu da bu görüşü benimsemişlerdir. Hızanetü’l Müftin’de böyle zikredilmiştir.

Sahura Kalkmak :

Hz. Malik b. Enes (ra)’den rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Sahur yemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bolluk (bereket) vardır.” buyurduğu bilinmektedir.

sahura kalkmak ile ilgili görsel sonucuŞurası muhakkaktır ki; sahura kalkıp bir şeyler yemek, oruç tutmak niyetiyledir. Feteva-ı Hindiyye’de: “Ramazan ayında sahura kalkmak bir niyyettir. Necmüddin Nesefi bu şekilde zikretmiştir. Ancak sahura kalkmak, sadece o günün orucu için niyyet hükmündedir, başka bir günün orucu için niyyet yerine geçmez” hükmü kayıtlıdır.

İbn-i Abidin, sahurla ilgili olarak şunları kaydetmektedir: “Sahur’un delili, Ebû Dâvud’dan maada Hadis imamlarının Hz. Enes (ra)’den rivayet ettikleri hadistir. Resûlullah (sav): “Sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır” buyurdu. Sahur; seher vaktinde yenilen yemektir. Bu gecenin son altıda birindedir.

Bir Hadis de, İmam-ı Ahmed (rh.a)’in rivayet ettiği: “Sahurun hepsi berekettir. Onu bırakmayın!.. Velev ki biriniz bir yudum su olsun içsin. Çünkü sahura kalkanlara Allah (cc) ve Melekleri salat eylerler” Hadis-i Şerifi’dir.

Kaynak: Emanet ve Ehliyet- Yusuf Kerimoğlu

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın