PARALARIN ZEKATI (ALTIN GÜMÜŞ)

Beş Türlü Maldan Zekât Vermek Farzdır.

Bu mallar da şunlardır: Paralar, madenler, defineler, ticaret malları, zirai ürünlerle deve, sığır ve koyunlar. Ebu Hanife iki talebesi Ebu Yusuf ile Muhammed’e aykırı olarak atlardan da zekât vermeyi farz olarak görmüştür. Fakat fetva iki imamın görüşüne göredir.

1- Paraların zekâtı: (Altın, gümüş):

Fakihler ister külçe, ister basılmış, ister zinet olsun (Hanefilere göre) zekât vermenin farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu görüşün dayandığı delil Kitap, sünnet ve icmadır.

Paraların Nisabı ve Farz Olan Zekât Miktarı:

Altının nisabı, yirmi miskal yahut yirmi dinardır.  İhtiyat olarak en azını almalıyız ki, bu da 96 gramdır yahut Arap dirhemi itibariyle 85 gramdır.

Gümüşün nisabı, Hanefilere göre, yaklaşık 700 grama eşittir. Cumhura göre ise yaklaşık 642 gramdır.

Ä°lgili resimKur Fiyatı:

Her dönemde zekat nisabı Çağdaş paraların satın alma gücüne göre belirlenmek gerekir? Yine her yıl altın ve gümüş zekat verenin beldesinde zekat verebileceği zamandaki değerine göre dikkate alınmalıdır? Şerefsize birbirine denk iki ölçüyü ortaya koymuştur yani 20 dinar miskal yahut 200 dirhem olmalıdır.

 Zekât Miktarı:

Altın ve gümüş de farz olan zekât miktarı 1/40 tır yani 100 de 2,5 kişi 200 gram paraya sahip olunca ve bu paranın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 5 dirhem zekât vermesi gerekir 20 miskal de ise yarım Dinar vermek gerekir.

 Nisaptan az ve en çok olan malların zekâtı.

200 dirhem kıymetinde 20 miskal Dinar ulaşınca İcma ile zekât vermek farz olur. Fakat 20 miskalden az olan nakdi varlıklardan zekat vermek gerekmez.  Ancak Gümüş, yahut  ticari eşyadan nisap  tamam olursa o takdirde yirmi miskal’den az da olsa zekat vermek gerekir.

Alimler nakdi varlık 20 dinardan az olup 200 dirheme de ulaşmazsa bundan zekat vermek gerekmediği hususunda İcma etmişlerdir.

Hesaptan fazla olan malın zekatı na Gelince:

Ebu Hanife’ye göre bu fazlalık 40 dirhem olmadıkça ondan bir şey vermek gerekmez 40 dirhem olunca bundan bir dirhem zekat vermek gerekir Bundan sonra her 40 dirheme de bir dirhem zekat vermesi gerekir. Aradaki paralardan hiçbir şey vermek gerekmez.

Ä°lgili resimHileli yahut karışık altınlar:

Gümüşü çok olan maden Gümüş Altına çok olan maden altındır her iki maddeden karışım fazla olursa bu maddeler ticari eşya hükmündedir. Bunlardan zekât verilmesi için kıymetlerin nisap miktarına ulaşması gerekir. Diğer ticari eşyada olduğu gibi, bu türlü mallarda da ticarete niyet etmek gerekir. Ançak halis gümüş miktarı eğer nisap miktarına ulaşırsa, o takdirde bunlardan zekat vermek gerekir. Çünkü gümüşün ayında kendisinde kıymete itibar edilmemektedir. Bunun gibi gümüşte ticarete niyet etmek de gerekli değildir. Eşit şekilde karışık olan madenlerde ihtilaf vardır. Muhtar olan görüşe göre ihtiyaten zekat vermek gerekir.

Zinet Eşyasının Zekatı:

Fakihlere göre, sikke halinde yahut külçe, kap, haram ziynet eşyaları olan altın, gümüş nakitlerden zekat vermenin farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
İster külçe, ister döküm veya kap olsun erkek ve kadınların süs olarak kullandıkları ziynet eşyalarına zekat vermek farzdır. Altın ve gümüş büyüyen maldır.

Matlup Borçların Zekatı:

Başka birini zimmetinde alacak olarak bulunan nisap miktarı malın alacak türü önemlidir.

Kuvvetli Alacaklar:

Kuvvetli alacaklar borç olarak verilen paralarla Ticaret eşyasının parası gibi alacaklardır. borcun Vermiş olduğunuz kişiye İflas etmiş dahi olsa borcu kabul ediyor ve 50 vesika bulunduğu halde inkar edilmiş bu alacak tahsil edilince geçmiş yıllara ait zekatı vermek farz olur.

Orta Derece Alacaklar:

Orta derecede alacaklar bu alacaklar ticari olmayan alacaklar olup ev kirası Bedeli gibi alacaklardı. Bu gibi alacaklar da nisap miktarı para tahsil edilmedikçe zekat vermek gerekmez?

Zayıf Alacaklar:

Zayıf alacaklar mehir miras vasiyet hul’ bedeli, kasten adam öldürmenin diyet bedeli hata ile adam öldürmenin diyet bedeli gibi mal olmayan varlıkların bedeli olan alacaklardır. Bu gibi alacaklarda nisap miktarı mal elde edilmedikçe  ve üzerinden bir yıl geçmedikçe zekat vermek vacip değildir.

Kağıt Paraların Zekatı:

Kağıt paralar madeni paralar altın ve gümüş paralar yerine, ticaret ve gayri ticari müdahalelerin yapıldığı paralardır. Bu paralar tedavüldeki paralara karşılık merkez bankasınca stok edilen külçe altınlar mukabilinde çıkarılan banka havalesi yerindedir. Çoğu devlet altın para ile muameleyi yasaklanmıştır.

Cumhura göre Hanefi, Şafii, Malikilere göre, bu paralardan zekat vermenin farz olduğuna tespit etmişlerdir. Çünkü bu paralar ya devletin adresinde bulunan kuvvetli bir alacak yerindedir veya alacak senetlerindendir yahut kıymetince bankada havale ederler.

Hanbeli mezhebinde tabi olanlar fiilen bu kağıt paralar, altın ve gümüş madenine dönüştürülmedikçe, ondan zekat vermek gerekmediği görüşünü savunmaktadırlar. Kağıt paralar dışında toplamları nisap miktarı olan parayı bulmalıdır. Bunun üzerinden zekatı verilmelidir. Senet, hisse senedi ve tahvil gibi şeylerde (Tahvil alım satımı haram olmasına rağmen Bunlar içinde zekatın ödenmesi gerekmektedir.) %2.5 nisbetinde zekatı vermelidir. Kârı ile birlikte toplamının üzerinden hesaplanarak yıl sonunda ödemesi yapılmalıdır.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın