Pasinler Savaşı 

Pasinler Savaşı 

Türkler çok farklı bölgelerde değişik isimlerle farklı devletler kurup ve büyütmek için sürekli mücadeleler vermiştir. Pasinler Savaşı Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Bu sebeple Türk tarihi açısından Pasinler Savaşı oldukça önemli bir savaştır.

Pasinler savaşını Selçuklu Kazandı

Pasinler Savaşı Bizans’a karşı yapılan ilk savaş olarak tarihe geçmiştir. 18 Eylül 1048 tarihinde gerçekleşen savaşta Ermeni ve Gürcüler Bizans ordusuna destek olmuştur. Savaş bugünkü Erzurum toprakları içinde yer alan Pasinler Ovasında olmuştur. Pasinler Savaşını Bizans’a karşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Pasinler Savaşının Önemi 

Pasinler Savaşı Bizans İmparatorluğu’na karşı yaptığı ilk savaş olması, Büyük Selçuklu Devleti savaştan galip ayrılması, Büyük Selçuklu Devleti  Anadolu topraklarına yerleşmek için zemin hazırlanmıştır. Pasinler Savaşı sonrasında Bizans ile anlaşma yapan Büyük Selçuklu İmparatorluğu Bizans İmparatorluğunun İstanbul’daki Camiyi tamir ettirmek ile ilgili bir madde bulunmuştur. Aynı zamanda Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulacak ve Doğu Anadolu topraklarında Selçuklu Devletinin kontrolüne geçecektir. Böylece Anadolu topraklarının fethine zemin hazırlanmış olur.

Pasinler Savaşının Nedenleri 

Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey topraklarını genişletmek amacıyla 1018 yılında Anadolu topraklarına keşif seferleri gerçekleştirmesi  Anadolu topraklarının son derece yerleşime uygun olduğunu göstermiştir. Her ne kadar pasinler savaşının birçok nedenin varlığından söz edilmektedir. Dandanakan Savaşı Zaferi Anadolu topraklarının Türkler açılmasına zemin hazırlamıştır. Keşif seferleri sonrası Anadolu topraklarına Türk akınları artmış ve Bizans İmparatorluğu keşif hareketlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır.

Pasinler Savaşının sonuçları

Pasinler Savaşı Bizans’a karşı Büyük Selçuklu Devletinin Zaferi ile sonuçlanmıştır.Gürcü komutan liparit esir alınmıştır. Liparit üzerinden Bizans İmparator ile anlaşma imzalanmıştır. Pasinler Savaşı zaferi Büyük Selçuklu Devletinin gücü daha da artmıştır. Bizans İmparatorluğunun güçsüzü ortaya çıkmıştır. 

Bizans İmparatorluğunun yenilebileceği gerçeği görülmüştür. Bizans’ın Büyük Selçuklu Devletinin lehine yapılan bir anlaşma ile savaş sonuçlanmıştır. Anadolu topraklarına Türk akınları başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir