Perşembe Duası

Seyyid Abdulkadir Geylaninin Perşembe Duası

Allah’ım! 

Makam-ı Mahmut ve ve hamd Sancağın altında toplamayı bizlere nasip eyle peygamberini mahşerde geri çevirmediğin gibi bizleri de Marifet ve İrfan çeşmesinden nasiplenir. 

Ya Rab! 

Şüphesiz sen yücesin ve ikram sahibisin Yarabbi izlediğinin celaliyle celalinin hicreti ile saltanatının kudreti ile kudretinin saltanatıyla peygamberinin aşkıyla boş şeylerden uzak eksikliğinden sana seviniriz İyi sana sığınanların koluna Ey sana gelenlerin komşusu bizi nefsimizin kötü emellerine karşı Koru şeytan isteklerden bizi muhafaza eyle beşeri kirlerden Tahir eyle gaflet uykusundan uyanan sana ulaşınca ya senin tek ilah olduğunu bil hakkını bilinceye Samet sıfatlarının hakikatini müşahede edinceye beşeri cesaretimizden ayrılıncaya kadar bizlere sıratı müstakimden ayırma ve sevgin ile kuşat…

Sen Şüphesiz nerede ve nasıl sorularından münezzehsin her şeyi senin kudretinde kalır her şeyi seninle k indir Her şey senin Metin’le kuşatmıştır Salih bunların senin yardımınla Zafer kazanır kereminle has kul olunur senin sayende yükselinir senin inayetiyle şanslı olunur senin İsmet ile korunulur senin zikrinden alıkoyacak her şeyden ve senden başkasını hatırlatan her şeyden bizi koru…

Ya Rab Ya Allah;

Ya Rab ya Allah; Başarı yalnız sendendir. Sana dayandım sana güvendim ya Rabb.

Ya ilahel alemin!

Akidemizi hüsnü zan gerçek inanç ve korunmuş hakikat ile güçlenir. Kusurlarımızı ört, ayaklarımızı sırat-ı müstakim de sabit kıl. Nebiler, sıddıklar, Şehitler, salihlerden nimet verdiklerinin yolunda olmayı bizlere nasip eyle…

Dileklerimizi ulul azm peygamberlerin isimleri ve keramet sahibi insanların dilekleri ile beraber kabul eyle Ey sana yalvarıp yakarır onların Rabbim Ey dileyenlere dilediğini veren Allah’ım bizleri senden uzaklaştıran delaletlerden Rahmetinle uzaklaşmayı lütfeyle bizlere inayetinin ve sevginin sayısız nimetleri ile Kuşat sana yakınlığımızı ve huzurunda bulunmuş artır. Ruhumuzu nurlandır bizi yüce Kur’an’da zikrettiği gibi Yüce yardımınla destekle. Rahmetinle ve inayetiyle bizleri Kuşat. Ey çok bağışlayan ve esirgeyen Rabbimiz…

Peygamberimiz Hz Muhammed’e müminlerin Anneleri olan sebzelerine hürriyetine ehli beytine Hz İbrahim’e ve ehline merhamet ettiğin gibi merhamet eyle Salat ve selam eyle Şüphesiz hamd ve özgür sanadır.

Ya Rab!

Bizleri darussalam da onun şefaatine ehli ile birlikte dahil eyle verdiğin nimetlere şükretmek mi senin razı olacağın Salih amelleri işleme mi bana ihanet neslimi de Salih kimselerden yap Şüphesiz ben sana döndüm muhakkak değilsen sana teslim olanlardanım.

Ey ikram ve cömertlik sahibi bizleri onu müşahade  ve mertebe-i ailesi ile mükafatlandırır ya Kerim ya Rahim bizlere azametin hürmetine ikramda bulun az Ahmet ve yücelik ve Rahmetinle bizi koru rahmani mevhibelerini verdiğin Peygamberimizin Ravzasında bizleri bizlerden razı ol revize azap etmeyerek ikramda bulun….

Varlıkların sırlarının bulunduğu hazinelerin anahtarı sensin manevi sıfatların sahibi sensin hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

Elif lam mim hay ve kayyum olan Allah’tan başka ilah yoktur bütün başlar diri ve kayyum olan Allah’a secde eder ya Allah Ya Allah ya Allah a Peygamberimizin dua ettiği şekilde dua ediyoruz onun Senden istediklerini istiyorum Ya Vedud, Ya Vedud, ya Vedud Ey yüce arşın sahibi Ey varoluşunu başlatan ve bitiren Ey dilediğini yapan cemalinin hürmetine varlıkları çekip çeviren kudretinin hürmetine her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden istiyoruz. Bizi boş çevirme senden başka ilah yoktur. Ey hakiki kurtarıcımız bize İmdat eyle bize İmdat eyle bize İmdat eyle amin.

Ey herkesten çok ve herkesten geniş lütuf sahibi Allah’ım karanlıklarda bana her türlü yardımını verdiğin gibi kaza ve kaderin iyi takdir ederken de beni bolca lütuf tandır sıkıntı ve darlığı benden gider bana taşıyamayacağım yükü yükleme. Sen bu dualarımızı Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hz Ebubekir Sıddık Radıyallahu duaları ile beraber kabul eyle. Ey yüce lütuf sahibi bana gizliden gizliye ve mahrem mektuplarını en mahrem yollarla ihsan eyle Şüphesiz senin kelamın haktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın