Peygamber Efendimizin Günlük Tavsiye ettiği Zikirler

Peygamber Efendimizin Günlük Tavsiye ettiği Zikirler

Peygamber Efendimiz (SAV)’in ümmetine için ashabına tavsiye ettiği günlük zikirleri belirlenen vakitlerde uygulayabilir ve her gün düzenli bir şekilde bu zikirleri yapabilirsiniz. Peygamber Efendimiz (SAV)’in tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri.

Dinimizde aşırıya kaçmadan fazla bir yüklenme ile kendinizi perişan etmeden belli ölçüde yapılabilecek az ama devamlı olacak ibadetler tavsiye edilmiştir. Allah cc din hususunda yarışmamak gerektiği konusunda Hz. Peygamber Efendimiz (SAV),  bizleri uyarmıştır. Hepimiz Allah (c.c)’un rızasını kazanabilmek maksadıyla gayret sarf etmekteyiz. Kapasitemizin üzerinde bir yüklenme doğru bir davranış değildir. İbadetlerimizi daha çok keyif alarak yapmak için yüklenme yerine azda olsa devamlı olan bir yolu tercih kendinizi huşu içinde hissetmenizi sağlayacaktır. 

فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل۪ي وَلَا تَكْفُرُونِ۟

“Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” Bakara / 152

Peygamber Efendimiz (SAV): “Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir?” sorusuna “Az bile olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur. ( Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-218, Münafıkın, 78)

– Hz. Aişe (r.a)’a, Resûlüllah’ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı?” diye soran Hz. Alkame şu cevabı almıştır: “Hayır! Onun ameli devamlıydı. Resûlullah’ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilir ki.”

Kardeşlerim İbadet etmek Hakkı zikretmek için kendinize bir program yapıp onu da yapayım, şunu da çekeyim bunu da koyalım diyerek kendinize epey bir ağırlık almaktasınız kişi bunları zamanla yapamaz hale gelebilir. Bu hale düşmektense sabah akşam azda olsa devamlı olacak ibadet ve zikirleri nafileleri yapma daha iyi olmaz mı?

Peygamber Efendimiz (SAV)’in ümmetine tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri:

dua ve zikirSa’d İbni Ebu Vakkas (r.a) şöyle dedi:

– Resulullah (SAV)’in yanında bulunuyorduk. Bize ‘Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir? diye sordu. Yanındakilerden biri: – Bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır, diye soru sordu. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

100 defa SUBHANALLAH (Allah’ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim)” der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır. (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir,24)

Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikirlere devam

Ebu Hureyre (r.a), Efendimiz (SAV)’in şöyle buyurduğunu ifade etti:

”Bir kimse her gün 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şey in kadir.’‘ derse on köle azad etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır; 100 günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.” Efendimiz (SAV), şöyle devam etti:

‘Bir kimse günde 100 defa Subhanallahi ve bi hamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.” (Buhari, Bed’ül- halk 11; Daavat 64,65: Müslim, Zikir 28 Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 59, 62: İbn Mace, Dua, 14)

Allah’ın (c.c) en çok hoşlandığı zikir 

Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İki kelime vardır, bunlar dilde hafif, terazide ağır, Rahman’a sevgilidirler:
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Okunuşu: Sübhane’l-lahi ve bihamdihî, Sübhane’l-lahi’l-‘azîm Manası: Allah’ım! Seni hamdinle tesbih ederim, yüce Allah’ım
seni tenzih ederim kelimeleridir.”  Buhârî, Sahîh, nr. 6406; Müslim, Sahîh, nr. 2694.

Kim her namazdan sonra 33 defa suphanallah, 33 elhamdülillah. 33 Allahu ekber ve bir kere de “La ilâhe ille’l-lahu vahdehu là şerike lehú, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdu ve huve ala külli şey’in kadir.”
Manası: Allah tan başka hiçbir ilah yoktur O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur Her şeye kudreti yeten Odur tehlilini söylerse, hata ve günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışlanır” İbnus Sunni, Amelü’l Yevmi ve’l-Levle, 10

Sabah namazından sonra diz çökmüş durumda hiçbir şey konuşmadan on kere, “La ilâhe ille’l-lahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdu yuhyi ve yümitü ve huve ala külli şey’in kadir.” derse kendisine on sevap yazılır on günah silinir. On derece yükseltilir. O gün boyunca her türlü kötülükten korunur. Şeytandan korunur. Allah’a şirk koşmaz ise işleyeceği hiçbir günah ona zarar vermez; günahları silinmiş olur.” Tirmizi, sünen,3474

Câbir’den (r.a) rivayet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim, سبحان الله العظيم وبحمده
Okunuşu: “Sübhanallahi’l-azîmi ve bihamdihi” Manası: Büyükler büyüğü Allah’ı hamdiyle tesbih ederim, derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir.” Tirmizi, Sünen, nr. 3464; Hâkim, el-Müstedrek, 1/501, 502.

zikir ve duaKim efendimiz’e (s.a.v) bir salâvât okursa Okunuşu: Allâhümme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammed. Manası: “Allahım! Muhammed’e ve Muhammed in aline (aile efradına) rahmet bereket ihsan eyle!.”
Allah (c.c) da ona on salât getirir, on dileğini karşılar. İbni Sünni, Nesai.

Benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi: “Sübhâne’l-lâhi ve’1-hamdû lillâhi ve lâ ilâhe illa’l- lâhû va’l-lâhû ekber.” zikridir. Manası: “Hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür.”
Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir. Kimse onun daha üstünü ile gelemez.” Müslim

Cehennem azabından korunmak için:

“Allahümme ecirni mine’n nari” manası: Allah’ım beni Cehennem azabından koru Her kim sabah akşam namazından sonra 7 kere okursa Cehennem azabından korunmuş olur.  Ebu Davud

Efendimiz sav vitir namazından sonra 3 defa “Sübhane’l meliki’l kuddusi” Manası: Mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allah’ım! zikrini okurdu.”  Ebu Davud, Nesai

Tehlike anında okunan zikir 

“Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” Manası: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.” Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. İbnü’s-Sünne, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle 331

zikir ve duaZor durumda okunacak zikir: “Hasbünallahu ve ni’me’l-vekil” Ebu Davud

Efendimiz Sav bir oturuşta 100 defa tekrar ettiği bu zikri sahabe rivayet etmiştir: “Rabbi’ğfir li ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvabu’r-rahim” İstiğfara devam edenin Allah Celle Celalühü sıkıntılarını giderir, darlıktan çıkarır ve geniş rızık verir. Ebu Davud Tirmizi

Cüveyriye Bintil- Haris (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (SAV) bir gün sabah namazı sonrasında Hz. Cüveyriye namaz kıldığı yerde otururken dışarı çıktı. Kuşluk vakti eve geri gelince Hz. Cüveyriye’nin hala aynı yerde oturduğunu gördü ve ”Yanından ayrıldığımdan beri hep burada zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. O da ‘Evet’ deyince Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

– Senin yanından ayrıldıktan sonra 3 defa söylediğim şu 4 cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur. ”Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.” (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir, 24)

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor:

”Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.” (Müslim, Zikir, 32. Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 128)

Zikir Yapılamayacak Durumlar

– Allah (c.c)’u devamlı bir şekilde her yerde ve her koşulda zikretmek, fazileti bakımından dereceleri arttıran ibadetler arasında yer alır. Ancak bazı durumlar vardır ki o durumlarda zikre devam etmek uygun görülmez. İşte zikir çekmeye ara verilmesi gereken durumlar:

– Büyük veya küçük tuvaleti yaparken zikre devam etmek mekruhtur.

– Cinsel birleşme öncesinde değil de o esnada zikir çekmek yine mekruhtur.

– Cuma vakti imam hutbe okurken, namazı eda etmek için gelen kimselerin hutbeyi dinlerken zikre devam etmemesi gerekir. Hutbe sırasında dünyalık meseleleri konuşanlara ‘sus’ bile denmemelidir. Çünkü hutbeyi dinlemek de namazın bir parçası gibidir, dinlemek gerekir.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın