Peygamber Efendimizin Ümmetine Duası

Peygamber Efendimizin Ümmetine Duası

Abbas b Mirdas (ra)’dan: Arefe günü akşamı, Hz. Peygamber (ﷺ) ümmetinin affı ve Allah’ın onlara merhamet etmesi için dua etti. Hz. Peygamber (ﷺ) bu konudaki dualarını arttırınca, Cenab-ı Allah, ümmetinin birbirlerine yaptıkları zulümden dolayı işledikleri günahlar hariç kul hakkını ilgilendirmeyen günahları affettiğini kendisine bildirdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (ﷺ) şöyle dua etti. “Ya Rabbi! Sen zulmeden kullarına yaptıkları zulümden dolayı işlemiş oldukları günahların yerine onlara sevap vermeye kadirsin. Ve bu zalim kullarını affetmeyede kadirsin.” O akşam, Cenab-ı Allah, Rasûlune bir şey bildirmedi.

Ertesi sabah Müzdelife de Hz. Peygamber (ﷺ) duasını tekrarladı. Cenab-ı Allah ona şöyle mukabele etti: “Onları da affettim.” Bunun üzerine Rasûlullah (ﷺ) gülümsedi Sahabeden bazıları “Niçin tebessüm ettiniz?” dediler. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Allah’ın düşmanı şeytana güldüm, şeytan Aziz ve Celil olan Allah’ın ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrenince feryad-u figan etmeye ve başına topraklar atmaya başladı.” (Beyhaki)

 

Abdullah b, Amr (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) Hz. İbrahim (As.)’ın “Ya Rabbi! insanların çoğu sapıttı…” (İbrahim Suresi 36) sözünü ve İsa (As)’ın da “Eğer onlara azap edersen, kullarına azap etmiş olursun.” (Maide Suresi: 118) sözünü okudu. Sonra ellerini kaldırarak “Allah’ım ümmetimi koru Allah’ım ümmetimi koru Allah’ım Ümmet koru” diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah (cc): Ya Cebrail Muhammed’e git niye ağladığını sor” dedi. Cebrail (as) hemen Rasûlullah’a (ﷺ) gelip niçin ağladığını sordu, Rasûlullah’a (ﷺ) sebebini söyleyince Allah (cc) Cebrail’e (as): Muhammed’e git. “Ümmetim konusunda seni razı edeceğiz seni bu konuda üzmeyeceğiz de” buyurdu. (İbn-i Venb: Tefsir-i ibn-i Kesir 2/540)

 

Enes (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) Ümmetine dua ederek şöyle dedi: “Allah’ım, ümmetimin kalbine sana itaati yerleştir. Onları rahmetinle kuşat.” 

 

Aişe (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) neşeli görmüştüm “Ya Rasûlullah(ﷺ)’a bana dua et” dedim. “Allah’ım, Aişe’nin gizli aşikar yaptığı ve yapacağı bütün günahlarını affet.” diye dua etti. Bunun üzerine sevinçten başım önüme düşünceye kadar güldüm Rasûlullah (ﷺ) “Duam seni sevindirdi mi?” dedi. Ben “Duan beni niçin sevindirmesin?” dedim Rasûlullah (ﷺ) : “Vallahi o benim ümmetim için her namazda yaptığım duadır.” diye mukabele etti (Taberani, Mecme uz-Zevaid: 10/69 3- Bezzar, Mecme uz-Zevaid: 9244)

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın