Peygamber, Nebi Ve Resul Kimdir

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber kimdir Nebi ve resul nedir?

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş bir kuldur. O Allah’ın Seçkin nebisidir. Razı olunmuş resulüdür. O peygamberlerin ve nebilerin de sonuncusudur.

“Muhammed sizin ricalinizden hiçbirinin babası değil ve lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah âlimdir. (her şeyi bilendir.)(Ahzab, 33/40)

Peygamberimiz Abdulmenaf oğlu Haşim’in oğlu Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’ın Oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dir. Allahu Teala onu Kureyş kabilesinden seçmiştir. Kureyş ise İbrahim Aleyhisselam’ın oğlu İsmail Aleyhisselam’ın soyundan gelen en seçkin kimselerdir. Allah’u Teala onu hem insanlara hemde cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Ona kitabı ve hikmeti sünneti indirmiştir ayrıca onu resullerin en hayırlısı ve en üstünü kılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam “Hatemü’n Nebiyyin” olduğu açıkça da ifade edilmiştir.

Resul ve nebi hakkında çeşitli tanımlar yapılmıştır kelam alimleri Tarafından;

 Resul, cenabı haktan vahiy alıp bunu insanlara şeyde yaptı bir peygamber olarak tebliğ eden ve tatbik eden peygambere denir.

 Nebi, yeni bir şeriat getirmeyen kendisinden evvelki bir peygamberin şeriatını tecdit misyonuyla görevlendirilen peygambere denir.

Başka bir ayrım da ise Resul cenabı haktan vahiy alıp bunu insanlara tebliğ etmekle mükellef olan peygambere denir Nebi cenabı haktan vahiy aldığı halde bunu insanlara tebliğ etmekle mükellef olmayan peygambere denir. Yani bu taksime göre her Nebi’nin insanlara dönük bir tebliğ misyonu olmayabilir. Bu resullere mahsus misyon ve sorumluluktur. Nebilerin böyle bir misyonu olmayabilir. Ayrıca  vahiy alıp yeni bir şeriat getiren peygambere Resul de denilir. Cenabı haktan vahiy aldığı halde yeni bir şeriat getirmeyen Peygamberlere nebi denir denmiştir. 

Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem salat ve selam onun üzerine olsun muttakilerin takva sahiplerinin önderidir. Resullerin Efendisi önderi ve sevgilidir. Alemlerin rabbi olan Allah’ın Habibi sevgili kuludur. Efendimizden sonra ileri sürülebilecek her Nübüvvet iddiası sapıklık ve hevaya tabi olmak demektir. Efendimiz Bütün dinlere ve bütün insanlara gönderilmiş en son peygamberdir. Bütün insanlık tarihi içerisinde gönderilen bütün insanlığa gönderilen peygamber olma vasfına da Peygamberimiz sahiptir. Sadece ona mahsustur Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır ki: “ Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen bana verildi.”

1- “Ben düşmanlarımın Kalbine bir aylık yoldan korku salarım”

2- “Ganimetler bana helal kılındı benden önce hiç kimseye helal kılınmıştır”

3- “Bana şefaat Uzma hakkı verildi”

4- “Yeryüzü bana temizleyici ve Mescit kılındı”

5- “Benden önce ki peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişti ben bütün insanlığa gönderildim.” Buhari Ebvabü’ l Mesacid, 23

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir