Peygamberimizin Sığınma Duaları

Peygamberimiz (ﷺ)’in Sığınma Duaları

Enes (ra) anlatıyor. Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Hayatta ve ölürken beni doğru yoldan ayıran şeylerden sana sığınırım.”

 

Aişe (ra)’dan: Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, yaptığım vę yapmadığım amellerin şerrinden sana sığınırım.” (Müslim)

 

İbn-i Ömer (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) dualarından biri şöyle idi: “Allah’ım, verdiğin nimetlerin yok olmasından, lütfettiğin afiyetlerin kaybolmasından, beklenmedik afetlerden ve bütün gazaplarından sana sığınırım.” (Müslim)

 

Zeyd b. Erkam (ra) dan: Size Rasûlullah (ﷺ)’ın söylediğini söylüyorum o şöyle dedi: Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, Üzüntüden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım, nefsime senin korkunu ver, onu temizle, onu en iyi sen temizlersin, sen onun sahibi ve efendisisin. Allah’ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.”(Müslim)

 

Aişe (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ)şöyle dua ederdi. Allah’ım, cehennemin meşakkatinden ve azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.” 

 

Kutbe b. Malik (ra)’dan: Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.” (Tirmizi)

Enes (ra)’dan: Rasûlullah (ﷺ)şöyle dua ederdi: Allah’ım, alaca illetinden, delilikten, cüzzamdan ve tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım.” (Ebu Davud, Nesei)

 

Ebuʻl-Yesar (ra)’dan: Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Bir yerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yanmaktan ve ihtiyarlıktan sana sığınırım. Son nefesimde şeytanın musallat olmasından sana sığınırım. Zehirli hayvanların zehiri ile ölmekten sana sığınırım. (Ebu Davud, Nesei)

 

Ebû Hüreyre (ra)’dan: Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, insana huzursuzluk veren açlıktan sana sığınırım. Haram yiyerek tok olmaktan da sana sığınırım (Ebu Davud, Nesei, Kitabu’l Ezkar)

 

Enes (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, acizlikten, tembellikten sana sığınırım. Katı yüreklilikten, gafletten, yoksulluktan, zillet ve düşkünlükten sana sığınırım. İsyandan bölücülükten, nifaktan gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (Taberâni, Mecme’uz-Zevaid 10/143)

 

Ukbe b. Amir (ra) dan Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: Allah’ım kötü günden kötü geceden kötü zamandan, kötü arkadaştan, mahalledeki kötü komşudan sana sığınırım.”

 

Ömer (ra) dan Rasûlullah (ﷺ) beş şeyden Allah’a sığınır ve şöyle dua ederdi: “Allah’ım cimrilikten, korkaklıktan, vesveseden, kabir azabından ve kötü bir ömür geçirmekten sana sığınırım (Taberani Mecme’uz Zevaid 10/144)

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın