PEYGAMBERİMİZİN SÜRME ÇEKMESİ

İbni Abbas(Ra.) rivayet ediyor: ” Peygamber Efendimiz ismid denilen kırmızıya çalan bir siyah taşla gözlerine sürme çekerdi. Zira, sürme çekmek gözlere cila verir, kirpik bitirir. Rasuli Ekrem hazretlerinin sürmedanı: sürmeliği vardı, 0 sürmedan dan her gece uyumadan önce üç kere mübarek sağ ve ü kere de sol gözüne sürme çekerdi, bildirmiştir.”

İsmit denilen bu tas, Hicaz’da çok bulunur ve en iyisi Isfahan’da olur. Bu sürmenin faydaları gözden devamlı yaş akmasını keser, gözde bulunan yaraları yok edip göz sinirlerini besler, göze baştan inen kötü maddeleri mikropları gidererek gözün sıhhatini korur ve göze parlaklık verir, görüntüsünü güzelleştirir. Kirpikleri kuvvetlendirerek göze kuvvet verir, göze düşen çöpü giderir, tertemiz eder, yaşlılara ve çocuklara pek faydalıdır. Bundan dolay Peygamber Efendimiz ümmetlerine sürme çekmeyi emretmiştir.
Cabir b. Abdillah (R.A) rivayet ediyor:
«Peygamber Efendimiz (SA.V.):… gözünüzü sürmeleyiniz ve buna devam ediniz zira sürme çekmek gözün ışığını artırır ve kirpikleri kuvvetlendirir, buyurmuştur».

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın