Peygamberlerin Hasletleri

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamberlerin (Aleyhimüsselam) Hasletleri:

Bunların beşi baştadır beşi de bedendedir:

Başta olanlar; Ağzına su vermek, burnuna su vermek, misvak kullanmak, bıyığı kırkmak, sakalı olduğu gibi bırakıp çoğaltmaktır. Bedende olanlar; kasığını tıraş etmek, koltuk altını tıraş etmek, tırnakları kesmek, su ile istinca etmek ve Sünnet olmaktır.

Bıyık Kırpmanın Esası:

İbni Ömer (Ra. Anhüma) bildirdiği hadis şereftir. Resulullah (sav) ” Bıyığını makas ile kırgınız ve sakalınızı kendi haline bırakınız” buyurdu. Ama bıyığı ustura ile tıraş etmek mekruhtur. Zira Abdullah bin Ömer (Ra.Anhüma) bildirdiği hadisi şerif de: ” Bıyığı tıraş eden bizden değildir.” buyurmuştur. Şerri bir özür var ise günah olmaz. Bıyığı kazımakta ukubet ve yüzün güzelliğini gidermek vardır. Kılların diplerinin kalmasında ise süs ve güzellik vardır. Ashab-ı Kiram (Aleyhimürrıdvan) bildirilir ki, onlar bıyıklarını kısaltırlardı.

Sakalın Esası Nasıldır:

Sakalı kendi haline bırakmak onu çoğaltmaktan ibarettir. Bildirildi ki Ebu Hüreyre (ra) sakalı eliyle tutar ve bir tutamdan daha fazlasını keserdi. Ömer (Radıyallahu Anh) sakalın bir tutam bundan fazlasını alınız buyurdu.

Kasık, Koltuk Altları Ve  Tırnakların Durumu:

Kasık ve koltuk altlarını tıraş etmek ve tırnak kesmek hakkında Enes Bin Malik (Ra. anh) bildirdi ki, Resulullah bize bıyık kırpılması tırnak kesilmesi koltuk altının yolunması ve kaşık tıraşı için kırk gün müddet tayin buyurdular. Kırk günü geçmez dedi.

Hanbeli mezhebinde bazı alimler bu kırk gün misafir içindir. Mukim olanın yirmi günden çok bunları tutması iyi değildir dediler. Kasık tıraş etmenin lüzumu olduğundan kasıktaki kılları hamam otuyla sürerek veya tıraş ederek temizlemek arasında serbesttir. İmam Ahmed (rahimehullah) hamam otu kullanırlardı.

Ebu sabit (ra. anh) bildirir: Ebubekir (ra. anh) Resûlullah’ı (sav) tıraş etti. Resulullah kasığındaki kılları hamam otu ile kendisi temizledi. Enes (ra. anh) bildirdiğine göre Resûlullah (sav) asla hamam otu kullanmadı üzerindeki kıllar uzayınca ustura ile tıraş ederdi dedi.

KAYNAK: Gunyetüt Talibin, Abdülkadir Geylani s:23-24

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın