Rabıta Nedir

Rabıta Ne Demektir:

Rabıta, bağ, alaka, sağlamlaştırma, vuslat ve muhabbet demektir. Muhabbet duyduğumuz kimsenin hal, hareket, güzellikleri ve sözlerinin hafızamızda canlanması ile kalbin onunla meşgul olma halidir. Rabıta, kalbi sevgiliye bağlamaktır.

Rabıta Ne zaman Ortaya Çıkmıştır:

Hicri altıncı asra kadar şeyhi göz önünde hayal etmek gibi bir rabıta uygulanışı yoktu. Rabıtanın bir mürşidi gözünün önüne getirerek düşünme ile ilgili örnekler görülmemiştir. Ta ki Abdullah Söhreverdi’nin yaşadığı zamana kadar.Rabıta ile ilgili olarak Kuşeyri risalesinde o ve ondan önceki tasavvufçular da bugün ki gibi bir rabıta uygulaması anlayışı görülmemiştir. İlk dönemin sufileri şeyhi sevmeyi ona teslimiyeti ve onun emirlerine uymayı gerekli görüyorlardı.

Rabıta da Hedef Nedir:

Tasavvufta hedeflenen insanı kamil yetiştirmektir. Bunun için müritlerin gönlüne kamil bir model konması ile müridin onunla bütünleşmeye çalışması sağlanır. Rabıta da hedef huzura ermektir. Yani müridin daima Allah’ın huzurunda bulunduğu duygusuna ermesini sağlamaktır. Her an ne yapıyorsak Allah’ın huzurunda ve O’nu görüyormuş gibi yaşamaktır halidir. Sen onu görmesende, o seni görür diğer bir tabirle İhsan. Bir mürid her nerede bulunursa bulunsun Allah’ın huzurunda olduğu duygusunu canlı tutabiliyorsa rabıtaya ihtiyacı yoktur.

Rabıta Kime Yapılmalıdır:

Gerçek rabıta Allah’a ve Peygamberine yapılan rabıtadır. Bu hali yaşayan kişi ” Nerede olursanız olun. O sizinle beraberdir.”  Hadid:4  Hz. Hasan’ın dayısı Hind b. Ebi Hale’den Hz. Peygamber (sav)’in hilyesini sorması ve Hz. Hasan’ın: “Onun özelliklerini dikkate alıp kalbi bir bağ kurmak için onu bana tasvir etmeni istiyorum.” sözü gerçekte  rabıtanın kime yapılması gerektiğine örnek verilebilir.

Birde bir mürid şahı Nakşibendiyi rabıta etmiş. Kendisine gaybet hali geldiği halde yine şeyhi karşısına almaya çalışıyormuş. Derhal Şah Nakşibendi’nin ruhaniyeti onun karşısına dikilmiş ve: “Beni bırak, onunla, gaybet haliyle meşgul ol” demiştir. (Hacı Muharrem Hilmi Efendinin iczatnamesinden.)

Mürşid yol göstericidir, mürid ile Rabbı arasında ara buluculuk yapan biri değildir. Kulun Rabbini tefekküründen ayıracak şeylerden biride şeyhi düşünmek gayretinde olma durumdur.

Rabıtanın Kuran ve Sünnetten Delili varmıdır?:

Kuranda ve sünnette rabıta ilgili direk delil yoktur. Dolaylı yollarla deliller getirmeye çalışanlar olmuştur. “Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.” Ali imran 200 Burada kullanılan rabıta cephe ile ilgilidir.

Resimden Rabıta Yapanların Durumu Nedir:

Sakınılması gereken bir durumdur. Rabıta bir ibadet değildir. Sevenin sevgilisini anması halidir. Her anınızın onunla birlikte olduğunu hatırlamak, onunla ilgili anları, onun yaptıklarını düşünmekle geçirilen her hal bir şekle sokulma dan düşünülmesi hali yaşanmalıdır.

Rabıta Şirk Midir?:

Rabıta Mürşidin düşünülerek Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak yapılıyorsa, veya bir başka değişle kul ile Rabbi arasında bir aracı misyonu oluşturuyorsa kişiyi şirke götürür.

“…Gerçek rabıta Peygamber’e Allah’a yapılan rabıtadır. Bir insan böyle bir rabıtayı kurabiliyorsa zaten o işin zor kısmını halletmiş demektir. Hatta seyru süluk sırasında dersi murakabelere çıkmış ve murakabe-i ahadiyyet’te ihlas süresinin manasını murakabe-i maiyyette “Nerede olursanız olun, 0 sizinle beraberdir.” Hadid: 4 Ayetinin anlamını, murakabe-i akrabiyyette “Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız.” ayetinin tefsirini, murakabe-i muhabbette  “Allah onları, onlar da Allah’ı sever” ayetinin manasını düşünen salikten rabıta düşer. Bu dereceye gelmiş birinin şeyhe rabıtada ısrarı şirk sayılır.” Luma, Serrac (İslam Taavvufu) Altınoluk baskısı

Son Olarak :

Mürşidi kamilin terbiyesine girmiş olan bir müridin şeyhini düşünmesi onu göz önüne getirmesi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın