Er-Râfi Esması

Bismillahirrahmanirrahim

Er-Râfi Anlamı:

Rafi kendisinden daha yüksek bulunmayan demektir. Allah en yüksektir o övgü ve Sena’nın bütün derecelerini hak eden tek varlıktır. Ondan başka bunu hak eden bir varlık yoktur. 

Allah dilediğini yükseltir ve yükselttiğini kıymetlendirir. Kullarının derecelerini yükselttiği gibi şereflerini de artırır. Allah dilediği kulunu sarhoşken alır velayet makamı yükseltir ve onu aziz kılar.

Bizler unutmamalıyız ki, bu esma hem bu dünyada, hemde ahiret hayatında Allah’ın katındaki derecenizin yükselmesini istemek ve bunun için çaba harcamanızı sağlar. Allah’ın iyilik ve itaat ehlini bu dünya yükselteceğini bilmesini sağlar. 

Dilediğini aşağıya indiren, zelil eden Cenab-ı Allah, Er-Râfi’ ism-i şerifi ile dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına çıkarabilir. Zilletten izzete terfi ettiren, düşeni kaldıran, dereceleri artıran Er-Rafi

Er-Rafi Ebced değeri ve zikir saati: 

Bu mübarek ismin zikri (351) adettir.Zikir saati Güneş, günü Pazardır.

Er-Rafi İsm-i şerifi geçen Kuran ayetleri 

“O işaret olunan resuller yok mu, biz onların bazısını, bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah, kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa’ya da o delilleri verdik ve kendisini Rûhu’lKudüs (Cebrail) ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler, kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler, kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.” Bakara 253

O zaman Allah şöyle dedi: “Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim” Âli İmrân 55

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.” Naziat 28

Ey iman edenler! Size: “Meclislerde yer açın.” denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size “Kalkın.” denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.” Mücadele 11

Allah O’dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Ayetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz.” Rad 2

O dereceleri yükselten Arş’ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.” Mu’min 15

O, alçaltıcıdır, yükselticidir.Vâkia 3

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir.” En’am 165

Er-Rafi Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Er-Rafi ismi şerifi, Gece yarısı 351 defa okuyan kimse gönül rahatlığına ulaşır işlerinde zorluklar kolaylaşır zenginleşir arzu ve isteği yerine gelir her türlü hayır ve hayra vesile olur. Maddi ve manevi olarak rütbenin yükselmesi ve rızkın bol olması için, “Ya Rafi Celle Celalühü” diyerek  okunur.

Er-Rafi ismi şerifini, 70 kere okuyan zalimin şerrinden emin olur.

Her kim pazartesi ve günü veya cuma gecesi akşam ya da yatsı namazından sonra 140 kere ya Rafi esmasını zikreder ise mahlukat içerisinde kendisine bir heybet bahsedilir ve allahu teâlâ’dan başkasından Korkmaz. 

Bir kişinin gönlünü bağlamak isteyen kişi belirli miktarda ve belli bir saatte bu ismi okumaya devam etmelidir. 

Kişinin ahiret derecesini yükseltmek için halkın arasında sevilip sayılmak şeref ve itibar görmek ve yücelmek Allah azze ve celle tarafından  sevilmek isteyen bu ismi sıkça zaman ayırarak zikretmelidir

Zalimin zulmünden emin olmak için 70 kere okunur. 

Malının gasp edilmesinden korkan kişi 70 kere okursa emin olur. 

kalplerinde düşmanların korku ve ürpertici olur fakirlik ve zalimlik hepsinden de muhafaza olur

Her kim imsak’tan önce 100 kere ya Rafi derse Allah’u Teala kendisine zenginlik nasip eder ve kıymetini artar

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın