Ramazan Ayında Saklı Olan Müjdeler

Ramazan ayı içinde bir çok müjdeli hali barındırmaktadır. Bunlardan biride bin aydan daha hayırlı kadir gecesidir.  Gündüzü ve gecesi ibadetle geçen bir insanın kazanacağı çok şeyler saklıdır ramazanda

“Selman-ı Farisi (ra anh) der ki, Resulullah (sav) Şaban ayının sonunda bize hitab, edip: «Ey insanlar! İçinde bin geceden hayırlı bir gece bulunan mübarek büyük ay size yaklaştı. Allahu teala onun gündüzlerine orucu farz, gecesinde ibadeti nafile kıldı. Ramazanda iyi bir haslete yaklaşan veya bir farz eda eden, Ramazanın dışında yetmiş farz yapmış gibi olur.

‫صيام‬‎ ile ilgili görsel sonucuBu şehr-i Ramazan sabır ayıdır. Sabrın sevap ve karşılığı ise Cennete girmektir. Bu ay üzüntüleri gideren ve müminlerin rızkının arttığı aydır. Bu ayda oruç tutana iftar verenin bu iftarı, günahlarına mağfiret ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından ise bir şey eksilmez» buyurduğunda, orada bulunanlar:

Ya Resulallah, biz hepimiz bir oruçluya iftar verecek kadar yiyecek ve içeceğe malik değiliz dediler. “Allahu teala bu sevabı, bir hurma, bir yudum su, veya süt ikram edene de verir. Şehr-i Ramazan, öyle bir aydır ki, başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden azad olmaktır. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifletenleri Allahu teala mağfiret edip, Cehennemden azad eder.

Siz Şehr-i Ramazanda dört hususiyetini gözetiniz. İkisiyle Rabbinizi kendinizden razı edersiniz. Bu iki haslet, sizin Lâ ilâhe illâllah tevhid kelimesini çok söylemeniz ve Allahu tealaya istiğfar eylemenizdir. Diğer iki haslet de zaten her zaman muhtaç olduğunuz şeylerdir. Onlar da Allahu tealadan Cenneti istemeniz ve Cehennemden Allahu tealaya sığınmanızdır. Bir kimse, Ramazan-ı şerifde, bir oruçlunun karnını doyursa, Allahu teala onu, kıyamette benim havzımdan öyle içirir ki, o kimse artık ebediyyen susamaz” buyurdu.

Ebu Said Hudri’den Ebu Nadra’nın, ondan da Kelebi’nin bildirdiği hadis-i şerifde: «Ramazan-ı şerifin ilk gecesinde Cennet ve gök kapıları açılıp, son gecesine kadar kapanmaz. Ehl-i sünnet ve cemaatten Ramazan gecelerinde namaz kılan kimsenin, her secdesi için Allahu teala bin yedi yüz sevap yazar ve onun için Cennette kırmızı yakuttan bir ev yaptırır.

Ä°lgili resimO evin bir kapısı ve her kapıda kırmızı yakutla süslenmiş altından iki kanat vardır. Ramazanın ilk günü oruç tuttuğunda, Allahu teala Ramazanın son gününe kadar, onun günahlarını mağfiret eder. Birinci gündeki orucunu, bir o kadar günahına da keffaret eder. Onun her günkü orucu için, kendisine Cennette bir köşk verilir ki, o köşkün bin altın kapısı vardır. Yetmiş bin melek onun için sabahtan akşama kadar istiğfar ederler. Ramazanın gece ve gündüzünde yaptığı her secdesine Cennette öyle bir ağaç verir ki, hayvana binmiş bir kimse yüz yıl yürüse sonuna ulaşamaz» buyurduğunu beyan eylemiştir.

Ebu Hüreyre’den (ra anh) rivayetle A’rac’ın, ondan da babasına isnat ile Ebu Nasr’ın bize bildirdiği hadis-i şerifde: «Ramazanın ilk gecesi olduğunda, Allahu teala insanlara nazar eder; Allahu teala bir kuluna nazar edince, ona ebedi azab etmez. Allahu teala Ramazan-ı şerifin her gününde milyonlarca insanı Cehennemden azad eder» buyurduğunu bildirmiştir.

‫صيام‬‎ ile ilgili görsel sonucuEbu Nasr’ın isnat ile babasından, onun da Sehl’den, onun da babasından, onun da Ebu Hüreyre’den (ra anh) bildirdiği hadis-i şerifde: «Şehr-i Ramazan gelince, Cennet kapıları açılıp, Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanıp, tutuklanır» buyruldu.

Nafi bin Berde’nin Ebu Mesud Gıfari’den (ra anh) bildirdiği hadis-i şerifde: «Ramazandan bir gün oruç tutan, Allahu tealanın «Çadırlar içinde saklı huriler vardır» ayet-i kerimesi ile bildirilen ve inciden çadırlar içinde saklı duran hûr-i ayn’dan bir zevceyi tezevvüc eder ki, o hûr-i aynın üzerinde yetmiş çeşit hulle vardır, Hiçbirinin rengi diğerine benzemez. Her huri için yakut ve incilerle süslenmiş bin sedir, zevci için de bir o kadar vardır. Sedirlerden her biri üstünde yetmiş yatak ve hizmetleri için yetmiş bin hizmetçileri vardır. Her hizmetçi elinde altından kase içinde bir çeşit yiyecek vardır. Cennette olanlar onun son lokmasında, önceki lokmalarda bulmadığı lezzeti bulurlar.
Böylece verilecek inayet ve ihsan, o kimsenin Ramazanda işlediği sevabından başka özel olarak her günkü orucu içindir.” buyurduğunu beyan eylemiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın