Regaib Gecesi

Bismillahirrahmanirrahim

Regaib Sözlük Manası:

“Rağbet olunan şey, Regaip farz namazlarla birlikte kılınan sünnetlerden başka nafile namazlara verilen genel isimdir.  Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip kandili denilir. Bu geceye bu adın verilmesinin sebebi bu İhsan ve bağışların bol olması dolayısı ile dir. Bu gecede bütün  diğer mübarek gecelerde olduğu gibi nafile ibadetler yapılır namaz kılınır. Allahu Teala bolca zikredilir ve Ona dua edilir.

Kendisine rağbet edilen den, bolca istenildiği ve bağışlanma beklenildiği bu regāib gecesi, hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur 

Regaib gecesi, Kur’an’da: 

“Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır. Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.” Bakara:217 

“ Allah, Kâbe’yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir. Maide:97

Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzali de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203).

Bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahabe ve tabiin dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini söylemişlerdir. 

Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, zikir meclislerine katılmanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu geceye münhasır olarak isim almış bir namaz olmadığı  alimlerce belirtilmiştir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir