Resullah (As) İsnaf Edilen Yalanın Sonu

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah (Sav)’a İsnat Edilen Yalanın En Ağır Olduğunu Bölümü:

Hz. Ali (ra) hadisi:

Şöyle dedi: ” Resulullah (Sav) şöyle buyurdu: ” Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehenneme girsin”

Enes (ra)  Hadisi:

Şöyle dedi: ” Sizlere çok çok hadis söylemekliğimden beni muhakkak Nebi (sav)’in  şu hadisi men etmektedir. Buyurdu ki: ” Her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak bir yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın.”

Ebu Hüreyre (ra) Hadisi:

Nebi (sav) şöyle buyurdu: ” Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşte yerini hazırlasın.”

Muğire (ra) Hadisi:

Ben, Rasulullah (Sav)’i şöyle söylerken  dinledim: ” Şüphesiz ki benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimsenin ağzından yalan söylemek gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerini hazırlasın.”

Bizler, Rasûlullah (s.a.v)’le alakalı konuşurken ve Ondan bir hadis rivayeti naklederken çok dikkatli ve hassas olmamız gerekmektedir. Hadiste belirtildiği gibi Allah Rasûlü (s.a.v) diğer insanlar gibi değildir.

Hayatımıza yön veren hükümler Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in hareketlerinden ve sözlerinden çıkarılır. Bu sebeple Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimize ait olmayan bir davranışı, sözü veya fiili Ona aitmiş gibi nakletmek, pek çok insana zarar verebilir. Bu çok ağır bir vebaldir. Bu sebeple sahih olup olmadığını bilmediğimiz bir sözü hadis diye nakletmekten şiddetle sakınmalıyız. Güvenilir kaynakları okuyarak onlardan hadis-i şerif nakletmeliyiz.

Senedsiz Hadis Nakletmek Helal Olmaz:

Hâfız Ebû Bekir bin Hayr şöyle nakleder:

“ Alimler şu hususta ittifak etmişlerdir ki, bir Müslümanın, yanında velev ki en zayıf rivayet şekliyle de olsa bir senedi olmadan herhangi bir söz hakkında «Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu» demesi helal olmaz.” (Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-merfûa, thk. Muhammed es-Sabbâğ, Beyrut: Dâru’l-Emâne, s. 45)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir