Resulullah (Sav)’in Uhud Duası

Resulullah (Sav)’in Uhud Duası

Ubeydullah bin Rufa’a ez-Zerki Radıyallahu Anh’ın şöyle rivayet etmiştir:

“Uhud gününde Müşrikler çekilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “ Saf olunuz Allah’a dua edelim diye buyurdu sahabe-i Kiram onun arkasında saf tuttular ve Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle bir dua yaptı:

“Allah’ım hamd ve övgü sana yaraşır. Allah’ım senin açıp yaydığını dürecek yok, senin dürdüğünü de açıp yayacak yoktur.

Senin saptırdığını doğru yola iletecek yok, Senin doğru yola ilettiğini de saptıracak yoktur!

Senin vermediğini verecek yok; Senin verdiğini de engelleyecek yoktur!

Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak yok; Senin yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur!

Allah’ım. Rahmet ve bereketlerini, fazl-ı keremini aç, yay üzerimize…

Allah’ım, ben, yoksulluk gününde nimet, korkulu günde emniyet dilerim senden. Allah’ım senden hiç değişmeyen ebedi nimet istiyorum…

Allah’ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah’ım imanı sevdir bize… Gönüllerimizi onunla beze…

Küfürden, azgınlık ve taşkınlıktan iğrendir, bizi…

Din ve dünyamıza zararlı şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle bizi…

Allah’ım bizi müslüman olarak yaşat, müslüman olarak öldür. Salihler, iyiler zümresine kat. Ki onlar, ne şeref ve haysiyetlerini yitirenlerdir, ne de dinlerinden dönenlerdir.

Allah’ım, senin peygamberini yalanlayan, senin yolundan yüz çeviren, peygamberinle çarpışan kafirlerin de, ehl-kitap kafirlerinin de cezalarını ver. Ey Hak ve gerçek ilah! onlara azabını indir!”

Bu dua ve niyazın Uhud savaşı bittikten, muşrikler çekildikten ve müslümanlar da yaralı ve şehitlerini arayıp bulduktan sonra, Medine’ye de gitmeden önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Ahmed B. Hanbel

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir