Resulullahın Gece Namazı

Resulullahın Gece Namazı

Ebu Islâh der ki, Esved bin Yezid benim kardeşim ve arkadaşım idi. Meclisine gidip, hazret-i Aişe’nin (radıyallahu anha) Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) namazı hakkında sana anlattıklarını anlat dedim. Şöyle anlattı: Aişe-i Siddika (radıyallahu anhà) şöyle anlattı: Resûlullah (sallallahu gleyhi ve sellem) gecenin evvelinde uyur, sonunda ibadet ederdi.

Ibn-i Abbâs (radıyallahu anhuma) der ki, bir gece mü’minlerin annesi Meymûne’nin (rodiyallahu anhâ) evinde kaldım Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ehli ile yattı. Gece yarısına kadar yahud biraz önce veya sonrasına kadar uyudu. Sonra uyanıp oturdu. Eliyle yüzünden uyku izlerini giderdi. Sonra Al-i İmran suresinin sonundan on âyet okudu. Sonra kalkıp asılı duran küçük su ibriğini alip. abdest aldı. Sonra namaza durdu. Sonra ben de kalkıp Resûlüllah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) aldığı gibi abdest aldım ve namazda o Serverin yanında durdum.

Resulullah sağ elini başıma koyarak, sol kulağımı tuttu. Resûlullah iki rekat namaz kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra iki rekat daha kıldı. Sonra vitir namazını kıldı. Sonra müezzin kendisine gelinciye kadar yattı. Sonra kalkıp iki rekat namaz kıldı (sabah namazının sünnetini) sonra mescide çıkıp sabah namazının farzını kıldı. 

Ebu Seleme Hz Aişe Radıyallahu Anha: “Resulullah’ı gecenin Seher vaktinde yanımda uyur bulurdum dediğini ve bununla vitirden sonra yatmayı kastettiğini bildirmiştir. 

Hasan (rahimehullah), Resulullah’ın: “Gece namazı kılınız, isterse 4 rekat olsun. Gece namazı kılınız, isterse iki rekat olsun. Gece namazı kılan ehl-i beytin hepsi için: Ey Ehl-i beyt namazınıza kalkınız diye bir ses gelir.” buyurduğunu bildirdi. 

Gece namazı (yani teheccüd namazı) için vitir ile beraber 13 rekat kılardı diyenler olduğu gibi vitir hariç 12 rekat kılar diyenler de vardır. 

Kaynak: Gunyetüt Talibin 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın