Resulullahın Öğrettiği Bazı Dualar

Resulullahın Öğrettiği Bazı Dualar
Hz. Aişe validemize bildirilen dua 

Resul-i Ekrem efendimiz hazret-i Aişe’ye hitaben şöyle buyurmuştur: “Bütün duaların manalarını içine toplayan cümleler ile dua et, dua ederken şöyle söyle:

“Allah’ım! Halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister, bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım.

Allah’ım! Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri senden ister, Cehennemden ve Cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım.

Allah’ım! Kulun ve Resulün Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemin senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp iltica ettiği (kötülüklerden) her şeyden ben de sana sığınırım.

Allah’ım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonu hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”

Resul-i Ekrem efendimiz hazret-i Fatıma’ya şöyle buyurdu:

“ Dua ederken şöyle söyle: 

Ey hayy u kayyum olan Allah’ım! Bütün işlerimi düzeltmeni, bir an bile beni kendi başıma bırakmamanı, rahmetine sığınarak senden isterim.”

Resul-i Ekrem efendimiz Ebu Bekre şu duayı öğretmiştir:

“Allah’ım! Peygamberin Muhammed aleyhisselam, dostun İbrahim aleyhisselam, sırdaşın Musa aleyhisselam, Kelime ve ruhundan olan İsa aleyhisselam hürmetine, Musa’ya inen Tevrat, İsa’ya inen İncil, Davud’a inen Zebur, Muhammed’e aleyhisselema inen Kur’an hürmetine, bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine, Mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiğin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın sapıklar hürmetine; Musa Aleyhisselama bildirdiğin, kulların rızıklarını böldüğün yeryüzünün, hareketten sükuna erdirdiğin dağların, ayakta tuttuğun, arş-ı azamı taşıttığın ism-i azamın hürmetine;

Kur’an-ı Kerimde nazil olan samed, ahad ve tahir isimlerinin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet-i Kibriyan ve nur-i vechin hürmetine, Senin kuvvet ve kudretinle Kur’an-ı Kerimi okuyup anlamağı ve onu bütün vücuduma duyurmanı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Kuvvet ve kudret ancak sendendir. Ya erhamerrahimin.”

Bir gün hz. Kabise, Resul-i Ekrem’e: Ya Resulallah, yaşım ilerledi, birçok şeylerden kaldım, yapamaz aciz bir hale düştüm, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz: Dünyalığın için, akşam namazını müteakip üç kere: “Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahilazim, la havle vela kuvvete illa bi’llahi’l-aliyyi’l-azim” de ve buna devam et. Çünkü buna devam eden birçok hastalıktan, elem ve kederden emin olur. Ahiretin için de şu duayı oku:

“Allahümmehdini min indike ve efıd aleyye min fadlıke venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye min bereketike!” Allah’ım, bana kendi katından hidayet ihsan eyle, kendi fazl u kereminden bana ihsan eyle, rahmetini bana akıt ve bereketlerinden bana inzal eyle.”

Sonra Resul-i Ekrem devamla şöyle buyurmuştur: “Bu duaya kim devam ederse, Kıyamet gününde kendisine Cennetin dört kapısı açılır, istediği kapıdan içeri girer.”

Resul-i Ekrem Büreyde’ye şöyle demiştir:

“Ya Büreyde! Allahü teala’nın, hayır murad ettiği kimseye talim buyurduğu duayı sana öğreteyim mi?” Büreyde: “Öğret ya Resulallah” deyince Resul-i Ekrem şöyle buyurdular:

“Allahümme, inni daifün fekavini rıdake da’fi ve huz ilel hayri binasıyeti vecalil islame münteha rıdaye. Allahümme inni daifün fekavvini ve iunni zelilün feızzeni ve inni fakırün feeğnini ya erhamerrahımin”

“Allah’ım! Ben zayıf ve aciz bir kimseyim. Rızanı tahsil için sen beni kuvvetlendir, beni daima iyiliğe götür. Son emelimi İslamiyet kıl.

Allah’ım! Ben acizim, sen beni kuvvetlendir. Ben zelil bir kimseyim, sen beni izzetlendir. Ben fakirim, sen beni zenginleştir ya erhamerrahimin.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir