RUH ÇAĞIRMA VE ALEMİ BERZAH

Ruh çağırma ile ilgili görsel sonucuRuh çağırma olayı çağımızdan öncelere dayanan bir geçmişi vardır. Asırlardır insanlar kafalarını ve hayatlarını karıştıran vesveselerin etkisi altında tevhid inancını zedeleyecek amellerin peşinde kendilerini heder ettiler. Bazı medyumlar veya bu işe özenen spiritualistler ruh çağırma olayının gerçekliğini ispatlamaya çalışmışlar bazıları ise yalan ve dolan üzerine kurulu bir yapı olduğunu söylemişlerdir.

Fincan ve harflerle  oluşan bir tahta üzerinden oluşturulan seanslarla ruhlarla irtibat kurmak mümkün değildir. Bu insanların ruhlarla irtibata girilemeyeceği düşüncesini oluşturmasın.

Kuran ayetlerinde ve Resulullah (as)’dan gelen rivayetlerde ayrıntılı bir haber bulamıyoruz. Ruh ve kader hakkında konuşulmasını kerih görenler olmuştur.

  • İsra Suresi, 85. ayet: Sana ruhtan sorarlar; de ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir.”

Beden ve ruh ilişkisi kader ve kaza ile buluşma ve ayrılma yaşar. Maddi boyut artık bu ayrılıkla ruh boyutuna geçiş yapmış boyutu değişmiştir. İlk önce madde boyutundan ayrılan ruhun geçiş yaptığı Berzah boyutunun nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışarak adım atalım.

Ä°lgili resimAlem-i berzah: Ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunacağı yer anlamında kullanılır. Bilindiği gibi ruhlar birer emri ilahidir. Asıl mahiyetleri insanlar tarafından pek bilinmez, insan ölünce ruhu geçici olarak başka bir aleme gider; orada ameline göre ya rahat yaşar, veya azap görür. O aleme “Alemi Berzah” denir ki dünya ile ahiretten başka bir alemdir. Yaşayışla ölüm arasındaki uyku alemi nasılsa; dünya ile ahiret arasındaki berzah alemi de o gibi bir varlıktır. Bunun mahiyetini ancak Allah bilir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali s. 28), 

Peki dünya hayatında yaşamış ve sonradan boyut değiştirmiş (ölen) insanın ruhu ile görüşülebilir mi?

Berzah Alemi’ne intikal eden ruhlar bizi duyabilirler, fakat biz onları duyamayız. Allah (c.c.) dilemeyince onlar da duyamayacağı gibi, yine Allah (c.c.) dilerse, buradakilere de duyurabilir. Kabirleri keşfeden evliya vardır. Efendimiz (s.a.s.), Bedir’de müşrik cesetlerinin atıldığı kuyunun başına varıp, “Allah’ın size va’d ettiği şeyleri gördünüz mü?” buyurmuşlardı…İmam Süyuti, Efendimiz’le yakaza halinde iken 70 defa görüştüğünü ve Ahmed Rufâi Hazretleri de, Efendimiz (sav)’ın ruhuyla görüştüğünü anlatır. İmam Buhari (r.a.)’nin abdest alıp namaz kıldıktan sonra murakabe ile rivayetlerinin doğru olup olmadığını Rasulullah (s.a.v.)’a arz ettiği nakledilen haberlerdendir… Rüya yoluyla görüşmek ise, zaten mümkündür.

Şah Veliyyullah ed-Dehlevî şöyle der: “Bu alemde insanların (yani ruhlarının) sayılamayacak kadar çok tabakaları vardır. Fakat bu tabakalar başlıca dört sınıftır. Birincisi uyanıklık (yakaza) ehli olanlar ki iyiliklerinden ve kötülüklerinden dolayı iyilik veya azap görecek olan ruhlardır. İkincisi ise tabii uyku halinde olup rüya gören, rüya ile ferahlandırılan veya azaplandırılan ruhlardır. Üçüncüsü behimi (hayvani) ve meleki yönleri zayıf olanlardır. Bunlardan başka bir de fazilet ehli iyi ruhlar vardır ki (dördüncü sınıf olsa gerek) bunlar meleklere karışır, meleki bir hayat sürerler.” (Huccetullahi’l-Bâliğa, Kahire 1355, I, s. 34-36).

kabir alemi ile ilgili görsel sonucuNesefi’nin “Bahrü’l-Kelâm”ında şöyle denilmiştir:

“Ruhlar dört guruptur:

Peygamberlerin ruhları ki, cesedinden çıkar, misk ve kafur gibi güzel kokulu cesedinin şekline girer. Cennette olur. Yer içer faydalanır, geceleyin de Arşa asılı kandillerin içinde barınır.

Şehidlerin ruhları ki, cesetlerinden çıkar, cennette yeşil kuşlar içinde olurlar, yer, içer, faydalanır ve geceleyin Arşa asılı kandillerin içinde olur.

Müminlerden ehl-i itaat olan ruhlar ki, cennet etrafında olurlar. Yemez, içmez, faydalanamazlar, fakat cennete bakmakla istifade ederler.

Müminlerden ehl-i isyan ruhları ise gökte ve yerde, havada olurlar. Kafirlerin ruhları ise onlar, Siccinde yerin yedinci katının dibinde siyah kuşlar içindedirler. Cesetleriyle ilişkileri vardır. Güneş gökte iken ışığı yerde olduğu gibi…”

Ölmüş olan birinin ruhu ile irtibata geçmek spiritualistler yaptığı seanslarla mümkün olmadığını belirttik peki bunlar kimle muhatap olmaktadırlar; El cevap şeytanlar ve cinlerle muhatap olunmaktadır.

Ruhi boyutta bulunanın maddi boyuta geçiş yapıp şekil alması mümkün değildir. Katie King olayı epey insanları meşgul etmiş bir ruhun maddi boyutta şekil alması olayı idi bu konuya girmek işi uzatacaktır. maddi boyutta bulunan bir insanın rüya ve yakaza hali ile ölülerle görüşme imkanı vardır. Kişinin bu halde iken maddi boyutu değil ruhsal boyutu algılama yapar.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın