Ruhların karargahı Nerededir?

Ruhların karargahı nerededir?

Şeyh Abdulkadir Geylani bu konuda kısaca bahsetmiş şehitlerin ve müminlerin ruhlarının cennette gezinen yeşil kuşların kursaklarında olacağını söylemiştir:

“ Şehitlerin ve müminlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarında olacaklar; Böylece cennette yüzergezerler bazen de ağaç altında nurdan kandillere tutunurlar. İkinci kere sura üfürüldüğü zaman, cesetler kıyamet günü huzura çıkmak ve hesap görmek için yere gelirler” (Gunye 1/69)

Alimlerin ruhlarının karargahı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ruhların derece farklılıklarından dolayı üç kısma ayrılmıştır:

Birincisi:

“Peygamberlerin (Aleyhimusselam’ın) ruhlarıdır. Onların rablerinin yanında en yüksek derecede olacağında ihtilaf yoktur. Bunun delili Buhari’nin sahih’inde sabit olan Aişe (Ra. anha)’ın hadisidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Şöyle buyurmuştur: “Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden ruhu alınmaz. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır.”

Aişe (Radıyallahu Anha) dedi ki: “Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hastalandığı zaman onun başı dizimin üstünde baygın vaziyette gördüm bir ara kendine geldi gözlerini evin tavana dikti ver sonra:

“ Ey Allah’ım Refik-i Ala da bulunmayı tercih ederim” dedi. Bu sözü işitince Ben kendi kendime:

“ Demek ki (makamı gösterildi) ve bizimle olmayı tercih etmiyor “dedim. Bunun sıhhatli iken bize söylediği bu hadis olduğunu anladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telaffuz ettiği son söz: “Allah’ım! Refik-i A’la’da cümlesi oldu.”  Buhari. 6905

İkincisi

Şehitlerin ruhlarıdır.  Deliller onların ruhlarının arşa bağlı yeşil kuşların kursaklarında olacağını açıkça ifade etmektedir. Bu delillerden biri sahih-i Müslim’de mesruk’tan gelen şu rivayettir:

“ Abdullah Bin Mesud Radıyallahu şu ayeti oku sorduk: 

“Allah yolunda öldürülenlere ölü sanma aksine onlar rableri katında diri olup Allah’ım sen kereminden kendilerine verdiği Şehitlik mertebesi nden sevinçli bir şekilde onun sayısız nimetleri ile rızıklandır alırlar Ali İmran 169 dedi ki biz de bunun Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sormuştuk da şöyle buyurmuştur” onların ruhları Avşa bağlı bulunan kandiller de ki yeşil kuşların kursaklarında cennette diledikleri gibi gezenerler sonra kandillere geri dönerler rableri onlara Muttali olur ve şöyle buyurur istediğiniz bir şey var mı? onlarda:” cennette dilediğiniz gibi gelinimiz halde ne isteyebiliriz?” derler. Bu onlara 3 defa tekrarlanınca istekte bulunmaksızın bırakılmayacak anlayacaklar ve şöyle diyecekler:

“ Ya Rab ruhlarımızın bedenlerimize iade edilmesini senin yolunda bir kez daha öldürülme istiyoruz. Onların bir hacetleri olmadığı görülünce bırakılacaklar.”  Müslüm, 1887

Üçüncüsü

Mümin mükelleflerin ve diğerlerinin ruhlarıdır. Bu konuda alimlerin görüşlerinden tercih edileni müminlerin ruhlarının  cennette, kafirlerin ruhlarının ise cehennemde olacağıdır. Bu aynı zamanda Abdullah b. Ahmed’in rivayetine göre İmam Ahmed b. Hanbel’in görüşüdür.” (Gunye 1/ 69)

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın