Ruhun Arayışı

Ruhun Arayışı

Ruh hakkında bilgi çok azdır. Ruh hakkında sorulan sorulara cevap olarak onun bilgisi Allah katındadır denilmiştir. Nitelik ve niceliği bilinmeyen bir ruhumuz var. Onu keyfiyet alemindeki arayışlarla doyurmayı tercih etmek. Senin mahkum olduğunu, tutulduğunu yani Köleleştirildiğini gösterir.

En güzel şekilde yaratılmışken nasıl olur da insan aşağılara özenir. Ruhun arayışı dünyevi zevklere, içkiye, güzel ses ve müziğe veyahut kadınla birlikte olmaktan alacağın haza teslim edilebilir. Bunlar ruhuna neşe ve zevk verse de faydası olmayan bir haz ve geçici şehvet ile yaşamaktır. Ruh bunlarla yetinip arayışlarını sonlandıracak bir yapıya sahip değildir. Ruhun arayışını yanlış yönlendirerek ona engel olamaya çalışmak ruhi arayışı sadece ötelemek olacaktır. Ruhun hapsedildiği cismani yapı onu üflendiği makamla yakınlığını bulmaması veya ilahi lütuflardan istifade etmemesi için engellenmesi ile onun sıkıntıya düşmesine sebep olacaktır.

Ruh dini emir, ibadet ve zikir sayesinde Allah’a yaklaşır kemale erer. Bu ruhun asıl arayışıdır. Ruhun güzelliği ve Latifliğin artması, kanatlarının kuvvetlenmesi mana aleminde şevkle aşkla uçması asla yönelmesi ile olacaktır. Ruhun Rabbini arayışı esnasında zevk ve şehvetlere daldırılması kanatların yaralanmasına, tüylerin dökülmesine sebep olacak ve mana alemine yükselişi olamayacak, süfli alemin bataklığında debelenip duracaktır. Ruhun yükselişine engel olan bu durum insanın yanlış tercihleri ve şehveti onu dünyevileştirecektir. Ruha gereken gıdayı insanın vermesi onu şehvet ve zevk bataklığından kurtarıp Allah’a, ibadetle ve zikirle yönlendirmesi ruhun güzelliklerini kavramanızı sağlayacaktır.

Belalar ve sıkıntılarla karşılaşan ruh işkence çeker bu durum karşısında ruhun arayışına engel olan insanın yanlışlığından dolayı ruh şikayetçi olacaktır. Ya Rabbi seni anlayamamış, senden habersiz, eğlenceye dalmış, beni sana yaklaştırmamış bu kişiden davacıyım diyecektir. Adaleti mutlak olan Allah CC. Onun hakkını senden alacaktır. Günah işleye işleye ilahi lütuf ve güzellikleri göremez oldum. Kalp işlenen günahlarla nokta nokta karardı. Perde artık ne yırtılır ne de açılır oldu. Yusuf’un kuyuya atıldığı gibiyim, beni ya öldür yanına al ya da bana sen gel diye ya yakarır bir ruh vardır.

Ruhun gıdası müzik, eğlence, zevk ve hazlarda değil Allah CC’nün nurundadır. O nurun güzelliği ruha görününce ilahi aşk onu cismaniyetinden alıp ayırır ama koparmaz. Yüzünü sarartır, ayaklarını titretir, topukları şişirir ve çatlatır, kalbi telaşla çarpar, gözler yaşlanır dil susar kalp konuşur hale gelir. Ruhun arayışı artık aşktır. Bu hal Allah’ın Has kullarının halidir. Sahte aşıklar kişiyi istenmeyen yerlerde bırakır. Aşk hakiki gönüllerde yer bulunca gıdalanması boğazla yemek ve içmek olmaz.

“ …., Rab’leri katında rızıklanmaktadırlar.” Ali İmran suresi 169

Ruhsal sıkıntılar arayışı da beraberinde getirir. Ruh dünyadan uzaklaşarak kurtuluş umuduna yoğunlaşır. Bu arayışta pusu’da yatmakta olan gizli bir düşman onun dile getirdiklerini dinler ve tuzak kurar. Unutmamak lazım kim nasıl tuzak kurarsa kursun arayışı Allah’a yönelmiş olan muhakkak bir çıkış yolu bulacaktır. 

“Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir.” Ankebut:5

Kurumuş nice ağaçlar onun aşk ikliminde yeşermiştir. Aklınızı başınıza alın yerlerde ve başkalarının kapılarında süründürmeyin, gaflet uykusundan uyanın, ruhun arayışlarına Allah’a doğru yol gösterin ki, dirilişin ilk meyvesi Rüyalarınızda görün, mana aleminde hızlı bir ilerleme yaşayın. Diğer alanlara da bu ilerleyiş sirayet edecektir. Rüyada mezbeleliklerden, sıkıntılı durumlardan kurtulup güzelliklerle karşılaşacak ve size sunulan güzellikleri tadacaksınız. Ruhunuz size yüce yaratıcıdan üflenmiş bir emanettir. Ona onunla olarak iyi bakın ve arayışında onu Rahman’a yönlendirin.

” Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” Ankebut:57

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir