Rukye Yapılması

Rukiye’nin yasak olan türleri, şeytanın hoşuna gidecek ifade ve şekiller içinde şirk bulunan Arap dilinde olmayan harfler ve şekiller ne anlama geldiği bilinmeyen ve küfür anlamı taşıyan sembolleri taşıyanlarla yapılanı yasaktır. Rukye ancak kurandan ayetlerin okunması ve şanı yüce Allah’ın isimlerinin zikri türünde olanlarla yapılması caiz ve müstahaktır.

İmam Şafi Ra; “ Yüce Allah’ın kitabıyla ve Allah’ın cc bilinen isimlerinin herhangi biriyle Rukye yapmakta mahzur yoktur” demiştir.

Ebu Said Hudri Ra. Rivayetle; “ Cibril (as) Resulullah sav gelerek “ bir şikayetin (rahatsızlığın) var mı? Diye sordu Resulullah sav “ evet “ dedi bunun üzerine Cebrail (as) şöyle söyledi; “ Sana Rahatsızlık veren her şeye karşı Allah’ın adıyla sana Rukye yaparım. Bütün kıskanç (hasetçi) nefislerin ve gözlerin şerlerine karşı yüce Allah sana şifa verir. Sana Allah’ın adıyla rukye yaparım.” (Müslim)

Osman bin ebi’l As sakafi Taifi Ra. dan Rivayet edilir; “ (Osman Ra) Müslüman olduktan sonra bedeninde sürekli acı veren bir rahatsızlığını Resulullah sav bildirdi. Resulullah sav kendisine şöyle buyurdu; “ Elini bedeninin acıyan yerinin üzerine koy ve üç kere “ bismillah” de sonrada yedi kere şöyle söyle “ Hissettiğim şeyin fenalığından ve sakındığımdan Allah’a ve onun gücüne sığınıyorum” (Müslim)

Hz. Ali Ra. nin şöyle söylediği Rivayet edildi;

“ Resulullah sav namazı kılmakta olduğu sırada bir akrep ısırdı. Namazı bitirince şöyle buyurdu; “ Allah akrebe lanet etsin. Namaz kılanı da başkasını da bırakmıyor. Daha sonra su ve tuz istedi “ Kafirun” ”Felak ve Nas” sürelerini okuyarak bunları ısırılan yerin üzerine sürdü.” (Tebarani)

Resulullah sav bazı sahabe ve ailesine Rukye yapma hususunda ruhsat vermiştir. Asıl olan şey Allah’a sığınmaktır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın