Rus İhtilanin Arka Planı

Rus İhtilali:

Rusya’da meydana getirilen ihtilal, çok önceden Siyonist liderler tarafından tasarlanmış ve uygun şartlar yine çok önceden hazırlanmıştı.

Rus ihtilali’nde, 1904 Rus-Japon Savaşı’nın rolü oldukça önemlidir. Bu savaşı kaybeden Rusya, ekonomik yönden büyük sıkıntıya girmiştir. Aynı zamanda Rus Ordusu da büyük ölçüde gücünü yitirmiştir.

Bu ortam komünistlerce çok iyi değerlendirilmiş, ülkenin içinde bulunduğu kaos, ihtilal için halkı kışkırtmaya zemin hazırlamıştır. Bu savaşın Rus ihtilali ile sonuçlanması, Yahudi yazar Parvus Halfand tarafından önceden kehanet (!) edilmiştir.

“Parvus Halfand (1859-1924) Almanya’ya yerleşmiş Rus Yahudilerindendir. Rusya ile Japonya arasında bir savaş çıkacağını daha 1895’de yazdı. Bu savaşın Rus Devrimi’yle sonuçlanacağını ileri sürdü. Onun bu olağanüstü öngörüsü gerçekleştiği zaman bu yazının bir hayli söz edilmiştir.” (Felsefe Ansiklopedisi-Orhan Hançerlioğlu)

Jacob Schiff ile ilgili görsel sonucuYahudilerin savaşı ve ihtilale olan etkisini önceden açıklamaları, bunların bir plan olduğuna dair önemli bir göstergedir.

Nitekim, Yahudiler savaş sırasında Rusya’yı çökertmek için Japonya’ya mali destek yapmışlar, Rusya’ya gelen maddi kaynakları ise kesmişlerdir:

“Jacob Schiff: Amerika’nın en büyük Yahudi bankeri. Dedeleri haham ve Yahudi liderlerindendi. Schiff, Rusya’da Yahudilere karşı uygulanan çeşitli baskılara misilleme olarak, Rusların ABD pazarlarına girmelerine ve Rusya’ya yiyecek vb. maddelerin satışına engel oldu. Ayrıca 1904 Rus ile Japonya arasındaki savaşta Rusya’yı çökertmek için Japonlara 200 milyon dolar para yardımında bulundu. Yine diğer Yahudi bankerlerle işbirliği yaparak Rusya’ya verilen kredi ve borçları tamamen kıstı.

Bütün bu girişimler sonucu Rusya ağır bir ekonomik buhran geçirdi. Japonlarla yapılan savaşta donanmasını kaybetmekle kalmayıp, Mançurya’yı da Japon hakimiyetine bıraktı.

Schiff çok önceden hazırlanan komünist ihtilalinin yıllarca önce temelini bu şekilde kuruyordu.” (Eminent American News Charles A.Madison New York 1970 sh.64-78)

rus ihtilali ile ilgili görsel sonucuRusyayı ihtilale uygun hale getiren Yahudi finansörler, ihtilale gereken mali desteği sağlamışlar dır.Yahudi milyarder ler Rockefeller ve Morgan ihtilalin para babalarıdır:

“Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bolşevik Ihtilali’nin sonradan ortaya çıkarılan belgelerle, ihtilalin daha başka beynelminel Schiff-Warburg ailesi Rokefeller ve Morgan’ların desteğiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Belgeler Morgan kuruluşlarının da Kızıl İhtilal için en az 1 milyon dolar harcamış olabileceğini göstermektedir.” (Heran HAGEDORN” The magnera John Duy” Washington Post, 2 Eylül 1918)

Yahudilerin komünist rejime olan mali destekleri yalnızca ihtilal öncesine ait değildir. Devrimden sonra Rusya’da baş gösteren ekonomik krizin atlatılması, Yahudi şirketlerinin yardımıyla olmuştur.

“1912’lerde yayınlanan, bir ABD Dişişleri Bakanlığı raporuna göre, New York’un en büyük finansman kuruluşu Kuhn, Loebo Co, Rusların ilk 5 yıllık kalkınma planına finansör olarak katılırlar ve Bolşevik Hükümetine kasa görevi yaparak 1918-1922 yılları arasında 600 milyon altın ruble transferi gerçekleştirirler. (Votka-Cola, Charles Lewinson 1979, f. 319

lenin ile ilgili görsel sonucuYahudiler, ihtilalin parasal desteğini sağlamakla beraber, fiili öncülüğünüde yapmışlardır. Rus ihtilalinin önde gelen isimlerinin tamamına yakını Yahudi asıllıdır. Lenin ise Masondur: “Lenin, rütbeli bir Masondu. (Dictionairre de la Franomuçonerrie. Daniel Lique Paris 1987)

İhtilalin ikinci ismi Troçki ise, safkan bir Yahudidir. Asil ismi Bronstein olan Troçki, Stockholm’de banker bir Yahudi olan Olef Aschberg’in kızı ile evlenmiştir. Avrupa’da Yahudi sermayedarlarla Rusya’daki komünistler arasındaki ilişki Troçki sayesinde sağlanmıştır.(Masonluk ve Kapitalizm. Araştırma Yayıncılık, 1992 Ist. S.223-226)

Rus ihtilalinin önderi ve Marx’in en büyük takipçisi olan Lenin de yüksek dereceli bir Masondu. Senaryo aynı her yerde farklı versiyonları devreye sokmaktalar. Türkiyede aynı şeyleri ve izlerini görmek mümkün.

kaynak: Gizli Dünya Devleti sayfa: 329-330

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın