Rüyada Aslan Görmek

Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan, zalim, casus, şiddetli ve cebbar bir hükümdara ve bazen de ölüme delalet eder. Zira ölüm ruhları kabzeder. Hastanın afiyet bulmasına delalet eder.

Dişi aslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına delalet eder. Aslan görmek; cehle, kibre, kendisini beğenmeye, günah işleme ve nazlanmaya delalet eder. Bazı tabirciler aslanın saldırıcı düşman olduğunu söylemişlerdir.

Rüyada aslanı gördüğünü fakat aslanın onu görmediğini ve ondan kaçtığını gören kimse korktuğundan emin, ilim ve hikmete nail olur. Aslanın kendisine yaklaştığını ve kendisinde aslana yöneldiğini gören; sultan tarafından bir üzüntüye uğrar ve sonra bundan kurtulur. Aslanın kendisini yere yatırdığını fakat öldürmediğini gören; daimi bir sıtmaya yakalanır. Zira yırtıcı hayvan ve aslandan sıtma, dert, bela ayrılmaz. Yahut o kimse zindanda hapsedilir. Çünkü humma hastalığı Allah’ın zindanıdır.

Aslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur. Çünkü hastalık insanın etini telef eder.

Bir kimse aslanın etinden, kemiğinden ve kılından bir şey aldığını görse; sultandan veya kendisine musallat olan düşmanından mala nail olur.
Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer Yahut altından kalkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa gelip geleceği bir düşman ile tabir edilir. Korkmadığı halde aslanı yanı üstü yatırdığını gören kimse hastalıktan kurtulur.

Yırtıcı bir hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek; hastanın ölmesi ile tabir edilir. Eğer evde hasta yoksa, padişahtan korkmalarına delalet eder.
Aslandan korktuğunu, buna rağmen aslanı görmediğini gören düşmanından emin olur.

Bir kimse rüyada aslanı görüp, onunla bir arada olmadıkları halde durduğunu görse, padişah tarafından bir korkuya uğrar fakat bu korku ona zarar vermez. Bu rüya bazen ölüme ve ecelin yaklaşmasına delalet eder.

Aslanı evinde gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir.

Bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse; ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir. Aslanla dövüştüğünü gören; azgın bir düşmanla kavga eder.

Dişi bir aslanı nikah ettiğini gören kimse çok belalardan kurtulur ve düşmana muzaffer, emri ali ve arasında şöhret sahibi olur.
Aslan eti yediğini gören kimseye padişah tarafından mal gelerek zengin olur veya düşmanına galip gelir. Aslan başı yediğini gören, büyük saltanat sahibi ve çok mal nail olur. Aslanın azalarından birini yediğini gören o aza nispetinde azgın düşmanından mal sahibi olur.

Aslanın derisinden veya kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer. Çok kere bu miras malına delalet eder.
Rüyada aslan görmek; harp edici, hırsız, ve zalim bir hükümdara, şart ve mukavele yapan bir kimseye delalet eder.

Aslanın şehre girmesi o memlekete taun hastalığının, şiddetli ve cebbar bir hükümdar veya düşmanın girmesine delalet eder.
Aslanın camiye girip minbere çıktığını görmek; kendisinden bela ve korku gelecek, insanlara zulmedecek bir hükümdara delalet eder.
Aslan yavrusu çocukla tabir edilir.

Bazı tabirciler, “aslanı öldürdüğünü gören zalim olur” demişlerdir. Bazı tabircilerde “dişi aslan, melikin kızıdır” dediler.

Unutmayın rüya yorumundan anlayan bir salih kimsenin rüyanızı yorumlaması daha hayırlıdır. En ufak bir ayrıntı rüyanın haberini ya rüyada, veyahut da değişik bir yorum almasına sebep olur. Hayırlı rüyalar görmeniz temennisiyle 

Kaynak: İmam Nablusi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir