Rüyada çöl ve sahra görmek

Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetden kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tevbe etmeye, zarardan sonra, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya delalet eder.

Rüyada tehlikeli veya harap bir yerde bulunduğunu kendisinin de fakir olduğunu gören kimse, ölür.

Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya delalet eder.

Kendisinin kara parçasında bulunduğunu gören kimse, genişliğe çıkar, şeref ve izzete kavuşur. Salih amel ve ibadet etmek suretiyle rahatlığa kavuşur. Yahut rüyada gördüğü kara parçasının genişliği miktarınca, ibadet ve salih amel yapması müyesser olur.

Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nispetinde ferahlık ve sevinçtir. İmam Nablusi

İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahra görmesi; sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü nispetinde o kimsenin ferah ve sevince mazhar olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin de o sahrada gezip dolaştığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate kavuşacağına işaret eder.

Rüyanızda dikenlerle ve ağaçlarla süslü bir sahra görmeniz; hareketlerinizde doğruluk bulunduğuna, rüyanızda çiçekler ve güllerle süslü geniş bir sahra görmeniz; kıymetli bir kişiye yakın olacağınıza ve onun aklından, fikrinden ve ilminden istifade edeceğinize delalet eder.

Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içinde bulunduğu sahranın veya arazinin genişliğini görmesi; o kişinin evinin halkının maişetinin genişliğine, ömürlerinin uzunluğuna, aksini görmek ise bu rüyanın aksine yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir