Rüyada Kar Görmek

Rüyada kar görmek

Rızıklara ve menfaatlı şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delalet eder. Özellikle rüyayı görenin geçimi kardan olursa. Bazan kar ile ateşi bir yerde görmek; ülfet ve muhabbete delalet eder. Zira ateş karı eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.

Kar’ın mevsiminde görülmesi,

Üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine delalet eder.

Kar’ın mevsimsiz görülmesi,

soğuk algınlığı hastalıklara, felç illetine ve müzmin hastalıklara, bazan da yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlarımn mümkün olmamalarına delalet eder.

Rüyada görülen fazla kar,

sultanın maiyetine azab etmesine, onların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine delalet eder. Çünkü Allah’ın (C.C.) «Biz de o zalimlerin üstüne gökten murdar bir azab indirmiştik» (Sûre i Bakara, ayet 59) ayeti kerimesindeki «zecr» kelimesini bazı müfessirler kar ile tefsir etmişlerdir.

Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse,

ucuzluk ve bolluğa delalet eder.

Üzerine kar yağdığını gören

uzak yere yolculuk yapar. Bazan da bu rüyadan zarar hasıl olur.

Kar’ın üzerinde uyuduğunu gören

Bu kimse Hapsedilir.

Kar’ın süpürülmez derecede çok olması,

O şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere delalet eder.

Bir yere mevsiminde az yağan kar,

O yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa delalet eder.

Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi

Fakirliktir.

Yaz gününde yüküyle kar satın aldığını gören kimse

Kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya bir dua sebebiyle üzüntü ve kederden müsterih olmasına delalet eder.

Yağan kar’ın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi

Geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygıya delalet eder.

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar,

Yağmur hükmündedir ve o yer halkma gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa delalet eder.

Kar yağdığını fakat kendisini şemsiye v.s. gibi şeylerle koruyup kardan müteessir olmadığını gören kimse,

işlerinde itiyad ve temkinli olması ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına-delalet eder.

Mevsimsiz bir şehire fazla kar yağdığını görmek,

O şehire sultan veya Haktan gelecek bir azaba veya içlerinde bir fitnenin çıkmasına delalet eder. Karın, kıtlık olacak olan seneye delalet edeceğini söyleyen tabirciler de vardır.

Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi,

Düşmanın ondan nail olacağı bir şeye delalet eder.

Bazen çok kar görmek,

Çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalıklara, bazan da harbe, çekirgeye, hayvan kıran hastalık ve çeşitli hastalıklara, bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe delalet eder.

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda kar’ın yağıp o araziyi kapladığını görmek,

Arazinin karla kaplandığı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına delalet eder.

Yerin kardan faydalanamayacağı bir zamanda yağması,

Sultanın zulmüne ve arazi vergisini toplayan memurların çalışmasına delalet eder.

Mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp bütün binaları, ağaçlar ve insanlar üzerine galip gelmesi,

O yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve afete delalet eder.

Kar’ı mahallinin gayride ev, hücre v.s. gibi yerlerin içerisinde görmek,

Azaba, belaya ve hastalıklara delalet eder. Bazan da bu rüya, acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete delalet eder,

Kaynak: Nablusi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir