Rüyada Kedi Görmek

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada görülen kedi hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler.

Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir.

Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalarsa o kimse bir sene hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir.

Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye delalet eder. Isıran dişi kedinin çokça eziyet veren yabani ve vahşi olması rüya sahibinin zahmet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye delalet eder.

Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.

—-*—

Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür.

Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır.

Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.

Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşa da mağlûp olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.

Rüyada kedi görmek: « (şöyle) dediler: «ey Rabbimiz hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver (de görelim) » (Süre-î Sad, ayet 16) mealindeki ayete binaen kitaba delalet eder.

Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, göz ve kaşla işaret ederek ayıplamağa, feryat ve figan etmeye delalet eder.

—-*—

Bazen da kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa delalet eder. Bazan da kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama delalet eder. Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya delalet eder. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.

Bazen bu rüya tebaa hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına delalet eder. Birbirlerine zıt olan her şeyin ittifak halinde bulunmalarının tabiri de böyledir.

Bu rüya bazen da düşmanları def etmeye, lakayt hareket eden köleye delalet eder.

Bazen da kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delalet eder.

Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana delalet eder.

Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlakı iyi olan bir adama delalet eder.

Kaynak : İmam Nablusi

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın