Rüyada ölü görmek

Rüyada ölü görmek

Özet Olarak Rüyada ölü görmek,

Sevilen birinin geleceğini haber verir. Ölü diri getirir. Rüyada ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada bir ölü görmek sevilen birinin geleceğini haber verir. Yani ölü diri getirir. Rüyada kendinin ölüp dirildiğini görmek; isteklerinize kavuşacağınıza, ölü birine bir şey vermek veya almak; bolluk içinde yaşayacağına, ölü bir kadını doğururken görmek; uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına, ölmüş bir adam görmek; sevilen bir dostu kaybetmeye, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek; güzel bir haber almaya ve bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir.

Rüyada ölmek, dini inancın eksiklik ve bozukluğunu ifade eder. 

Ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir gurup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyaca yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine delalet eder. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip olur. Onun devletinde ve galibiyeti halinde ona tabi olanlar ve onun cemaati, cenazesine iştirak edenlerin miktarı kadardır. Herhalde o kimse halka zulüm ve onları kahreder.

Bir kimse rüyada öldüğünü ve ağlamak, kefen ve tabuta konulmak gibi ölüm alametlerinden, bulunduğu yerde hiç bir şeyin bulunmadığını görse, o kimsenin evinde bir odasının veya bir duvarının yıkılmasına yahut direk ve kerestesi gibi bir şeyin kırılmasına delalet eder. Eğer gasl ve kefen gibi ölüm işaretlerinden bir şey görse, bu rüya, aşırı bir dinsizliğe, eğer ağlamak ve bağırmak gibi şeyler olursa, rüya sahibinin dünyaca, şan ve Mevkii’nin yükselmesine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüm, yolculuk ve bir yerden başka bir yere nakildir. Bazıları da fakirliktir, dediler.

Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tevbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tevbe etmek nasip olur. Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye delalet eder. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

*******

Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur, veya günahlarından tevbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.

Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine delalet eder.

Kadınların ölmesi çocuklara aittir. Çocukların ölmesi de, kadınlara aittir. Çünkü kadınlar dinlerinin noksan ve akıllarının az oluşundan dolayı çocuklara benzerler.

Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine delalet eder.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.

Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala nail olur.

Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, sultana hizmet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, o ölü ile Allah (C.C.) arasında olan dinî bir işte mesul tutulacağına delalet eder.

********

Bir kimsenin, rüyada kabirde bulunanların kabirlerinden çıktıklarım ve halkın yiyeceklerini geriye hiç bir şey bırakmaksızın yediklerini görmesi, piyasanın pahalı olmasına, kabirlerinden çıkıp kuyulardan tatlı suları içtiklerini görmesi, salgın bir veba hastalığına delalet eder.

Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine delalet eder. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine delalet eder.

Rüyada ölünün kendisi hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terk etmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna delalet eder. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen da bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye delalet eder.

*******

Bazı tabirciler rüyada bir ölü üzerine namaz kıldığını ve dua ettiğini gören kimse, anlayışsız ve hilesi az olan bir kimseye vaaz eder.

Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür.

Rüyada bir ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.

Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.

İmamın öldüğünü görse, şehir, harap olur. Nitekim şehrin harap olması, imamın ölümü olduğu gibi. İmamın ölemeyeceğini görse, ecelinin yaklaşmasına delalet eder.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur.

*******

Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur.

Rüyada öldüğünü ve defnedildiğini gören kimse, köle ise, azat olmasına, bir şey kendisine yed-i emin olarak bırakılmış ise, bırakılan şeyin elinden çıkarılmasına, eğer evli değilse, evlenmesine delalet eder.

Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen da bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk – çocuğunun yanma dönmesine delalet eder.

Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için, hayra delalet eder. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine delalet eder.

Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne ve isabet etmesinden korkulan zarardan kurtulmaya delalet eder.

Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna delalet eder.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan hayra erişir.

Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.

Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına delalet eder.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah – üzüntü ve borçtan kurtulur.

*******

Bir kimsenin rüyada bir ölünün elbiselerini yıkatmak için bir adam aradığını görmesi, o ölünün rüya sahibinin veya dostunun duasına yahut borcunu ödemesine veya borçlusunu razı etmesine yahut vasiyetini yerine getirmesine veya mazlumlara haklarını helal ettirmesine ya da bu gibi mesul tutulacak şeylerden kurtulmasına himmet etmesine muhtaç olduğuna delalet eder.

Eğer birisi onun elbiselerini yıkasa, o ölünün mesuliyetten kurtulması, o insanın elinde olduğuna delalet eder.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına delalet eder.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidim kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir.

Ölülerin yeni elbiseli ve sevinçli olduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölünün neslini sevindirecek işleri canlanır ve durumları düzelir. Eğer ölüler, mahzun veya elbiseleri kirli ise, onların evlat ve torunlarının durumu, fakirlik, üzüntü, keder ve günah kazanmaya dönüşür.

Ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mes’ul tutulacaklarına delalet eder.

********

Ölünün hasta olduğunu görse, o ölünün kendisi ile Allah (C.C.) arasında olan şeylerden mesul olduğuna delalet eder. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de, böyledir.

Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.

Korku halinde bulunan bir kimse rüyada ana ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan emin olur. Üzüntü ve kederi gider, özellikle anasını görürse.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hıristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tevbe eder.

Ölülerin dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bid’at içerisinde bulunan bir kavmi hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tevbe eder.

Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine delalet eder.

******

Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikayet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karşı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğuna, eğer boynundan şikayet ederse, hanımının nikahından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna, eğer sol elinden şikayet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikayet ederse, o ölünün akrabalarım ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikayet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)’m emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikayet ederse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)’m emrinin dışında malım sarf ettiğinden mesul tutulduğuna delalet eder. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.

Rüyada ölüye yenilip ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına gelecek bir zarara, elbise verdiğini görmesi ise, malına gelecek bir zarara veya yakalanacağı ve sonra kurtulacağı bir hastalığa delalet eder.

Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.

*******

Ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur.

ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediğin yerden gelecek bir hayırdır.

Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.

Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile neticelenir.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.

Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna delalet eder.

Kabirde bir ölüyle cinsî münasebet yaptığını görse ve kendisinden de meni gelmese, o kimse münafık ve şerli bir kimse ile arkadaş olur ve tahmin etmediği bir yere tazminat öder.

******

Rüyada —ister erkek, isterse kadın olsun — tanıdığı bir ölüyle cinsî münasebet yaptığını gören kimse, ümidim kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.

Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsî münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunları için faydalı olacak bir iş yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar.

Ölmüş bir kadının hayatta olduğunu, onunla cinsî münasebet yaptığında kendisine meni ve mezisinin bulaştığını gören kimse, yapılmasında zarar, üzüntü ve keder bulunan bir işine pişman olmasına delalet eder.

Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin, öleceğine delalet eder.

Ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da, ölür.

Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceği ne, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine delalet eder

Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli, ve paslı bir görmek verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdü günü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan ı şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine delalet eder. Çünkü ölü Hakkın evinde olduğundan ancak Allah (C.C.)’ın razı olduğu şeylerden memnun kalır.

*******

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü v ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhi için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölü nün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine delalet eder.

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.

Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi halli olduğuna delalet eder. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna delalet eder.

Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığım görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına delalet eder. Ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de, onların rağbet görmemesine delalet eder.

Bir kimse rüyada yenilecek şeyler içerisinde bir ölü veya ölü bir fare bulsa, onların bozulmasına ve kıymetten düşmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine delalet eder. Eğer ölünün yaptığı iş kötü ise, o kimsenin o işin terkedilmesi için emir vermesine delalet eder.

*******

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın ölüler arasında olduğunu görse, o şahsın uzak bir yere yolculuk yapmasına ve dinini ifsat etmesine delalet eder. Kendisi hayatta olduğu halde ölüler ile uğraştığını görse, o kimsenin dinleri bozuk olan bir kavimle düşüp kalkmasına delalet eder.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip – çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna delalet eder.

Rüyada bir ölünün müşrik olarak öldüğünü gören kimse, hikmetli atasözlerini, gerek bilinen, gerekse bilinmeyen iyi ve doğru sözleri konuşmakla meşguldür. Bu rüya ise, sahih değildir. Belki şeytan o ölünün suretinde ona görünüp ölünün lisanıyla şirk olan şeyler: konuşmuştur.

Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına delalet eder.

Yahudi veya Hristiyan yahut Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince delalet eder.

Bir kimse rüyada kendisinin ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine delalet eder.

*******

Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.

Rüyada. annesinin öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Eğer ahireti istiyorsa amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir.

Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine delalet eder.

Kardeşi olmadığı halde rüyada öz kardeşi olduğunu ve onun öldüğünü görse, o kimsenin öleceğine veya malının gitmesine, eğer fakir ise, gözlerinin veya ellerinin birisine bir zarar isabet eder.

Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı sanatının, geçersiz olmasına delalet eder.

Bir kimse rüyada ölmüş bir valinin hayatta veya bulunduğu vilayette yeni vali olduğunu görse, o ölünün takip ettiği yolun, o şehir halkı arasında henüz devam ettiğine ve halkın o valinin gidişatıyla hareket ettiklerine yahut o şehre o valinin neslinden veya halktan ona benzeyen bir kişinin ya da o valinin adaşı olan bir kimsenin vali olmasına delalet eder.

*******

Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse, ve şehir halkı da harp, kıtlık veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.

Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir.

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder.

Bir ölünün kendisine — görmediği bir yerden — seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.

Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna delalet eder.

Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkileri Allah (C.C.)’m yeniden ihya etmesine delalet eder.

Ölüm, bazen mü’min için şerefe, bazen da, uzlete çekilmeye delalet eder. 

Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe delalet eder.

*******

Rüyada alimin ölmesi rüya sahiplerinin delillerinin iptal edilmesine delalet eder. Bazen alimin ölmesi, dinde bir bid’atın meydana çıkmasına, Abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, sanatkarın ölümü, sanatının geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü, menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına, köle ve bineği gibi kişinin işlerine yardımcı olanların ölümü ise, yolculuktan geri kalmasına ve ölenin kıymeti nispetinde borçlanmasına delalet eder.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batıl amellere delalet eder. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına, veya tavassutu kabul edilmeyen birinden tavassut olmasını arzu etmeye ve şair şeyleri satın alması, onların yok olmasına delalet eder.

Rüyada ölüden bir şey almak, hayra delalet ettiği takdirde, rızkın artmasına delalet eder.

Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya bir Hıristiyan görülmesi — eserde varit olduğu üzere— bazen o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna delalet eder.

Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya delalet eder. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna delalet eder.

Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düşmana, ehli kitabın ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye delalet eder.

Unutmayın rüya yorumundan anlayan bir salih kimsenin rüyanızı yorumlaması daha hayırlıdır. En ufak bir ayrıntı rüyanın haberini ya rüyada, veyahut da değişik bir yorum almasına sebep olur. Hayırlı rüyalar görmeniz temennisiyle 

Kaynak: İmam Nablusi

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir