Rüyada rüzgar görmek

Rüyada rüzgar görmek

Rüyada rüzgar görmek, kuvvetine fayda ve zarar bakımından kendisinden aşağıdaki mahlukat üzerine kahr ve galebesinden dolayı sultana delalet eder. Bazen da sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, emirlerine, askerlerin haberlerine delalet eder. Rüzgarın Süleyman (A.S.)’m hizmet ve yardımında bulunduğu malumdur.

Bazen rüzgar, şiddetli estiği zamandaki sesinden, ağaçlan düşürdüğünden, gemileri batırdığından dolayı haraba ve afata delalet eder. özellikle batı tarafından esiyorsa. Çünkü Ad kavmini helak eden rüzgar bu rüzgardır. Yine bu rüzgar, yağmur yağdıran bulutları yüklü değildir.

Bazen da rüzgar ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye delalet eder. Özellikle rüzgar rahmet yüklü bulutları taşıyorsa. Çünkü nebatat ve ağaçların salahı bu rüzgarladır. Bu seba rüzgarlarıdır. Arapların bunu «seba rüzgarı» diye isimlendirmeleri, seba rüzgarının Ad kavmini helak eden batı rüzgarının zıddı, olmasından dolayıdır.

«Batı rüzgarı» ile «Kabul rüzgarı» hakkında yapılacak tabir de bir şeye ihtiyaç bırakmaksızın bu rüzgarların isimleri ile yapılması kifayet eder.

Bazen da rüzgar, nezle ve baş ağrısı gibi salgın olan hastalığa delalet eder.

Bir kimse rüyada korku, tehlike ve karanlık olmaksızın rüzgarın kendisini yerinden alıp götürdüğünü görse, eğer ehil ise insanlara melik olur, yahut sanatında durgunluk ve elindeki malı geçersiz ise, sanatı revaç bulur.

Eğer rüzgar kendisini kaldırıp onunla beraber gitse, halbuki kendisi de korkuyor ve ıstırap içinde bulunuyorsa yahut rüzgar ile beraber karanlık toz, toprak ses ve çığlık gibi haller de varsa eğer rüyayı gören kimse gemide ise helak olur. Bir hastalığı varsa derdi artar. Gemide olmayıp hastalığı da yoksa ona bir sıkıntı ve zahmet erişir. Yahut hakkında sultan veya hakimin emirleri gelir.

Rüzgarın ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, halkı veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, veba, harp, fitne veya esaret gibi halkın içinde meydana çıkacak büyük bir belaya delalet eder.

Samyeli hararetli hastalıklara, gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar, kuvvetle beraber kahredici sultana delalet eder.

Bir kimseyi rüzgar bir yerden diğer bir yere götürse o kimseye saltanat ve devlet isabet eder. Yahut o kimse bir daha dönemeyeceği bir yere yolculuk yapar.

Rüyada rüzgar bir şehir veya asker üzerine esse, o şehrin halkı veya o asker harp halinde iseler helak olurlar.

Mutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekettir. Kuvvetli esen rüzgar sultanın kahrıdır. Toz, toprakla esen rüzgar harptir.

Rüzgarlar Allah Teala Hazretleri tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması o yerden bereketin gitmesine delalet eder. Rüzgarın sesi olması azap ve şiddettir.

Sultanın rüyada cihada gittiğini, rüzgarın da onu ileriye sürüklediğini görmesi, o cihadda galip olmasına, rüzgarın ona karşı gelmesi ile mağlup olmasına delalet eder.

Rüyada şiddetli rüzgarın bir yer halkının üzerine estiğinin görülmesi, o rüzgarın kuvveti miktarınca o yer halkına erişecek korku ve şiddete delalet eder. Eğer o rüzgar ağaçları kökünden çıkarıp, koparsa, melik o şehir ve kasabanın halkına gazap edip onları helak eder. Onları vatanlarından çıkarır.

Seba rüzgarı rahmet, şiddetli esen rüzgar musibettir.

Rüyada rüzgar bir yerde bir hurma ağacını kökünden çıkarsa o yerin halkı melikin elinde katlolunur.

Güneyden esen rüzgarın estiği yerde veba, hastalık veya ölümün meydana gelmesine delalet eder. Bazı tabirciler de, güney rüzgarı yağmur ve rızıktır, dediler. Malum taraflardan temiz rüzgarın esmesi güzel ve hoş haberlere ve rahmete delalet eder.

Rüzgar, ihtiyaçları istemeye ve bir iş için gönderdiği adamının isteğinin yerine getirilmesine delalet eder.

Seba rüzgarı galibiyet, batı rüzgarı düşkünlüktür. Bazen da seba rüzgarı üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve dertlerden şifa bulmaya ve haberlere delalet eder.

Rüyada görülen kızıl rüzgar ana, babaya asi olma, yahut halkın rezil tabakasının harekete geçmesine delalet eder.

Kaynak : İmam Nablusi

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın