Rü’yetullah 

Rü’yetullah  (Allah’u Teala’yı Görmek) 

Allah ve resulüne iman eden müminlerin, Ahiret hayatında cennet ve cehennemliklerin belli olduktan sonra gidecekleri yerde karşılaşacakları pek çok nimet ve mükafat olacaklardır. Bu akla hayale gelmeyen mükafatların en başında da Allah’u Teâlâ’yı görmek gelmektedir. Keyfiyet ve ihata söz konusu olmadan cennette Cenabı Hakkı görmek Rabbimizin kitabında: “ O gün birtakım yüzler vardır ki apaydınlık Rablerine bakarlar” el-Kıyame / 22-23 şeklinde ifade buyurduğu üzere Hak olan bir gerçektir. Kur’an’da bazı ayetlerde buna işaret edildiği gibi aynı zamanda Hz. Peygamber SAV de müminlerin ahirette Allah’ı göreceklerine dair verdiği haberler vardır.

Allah resulünden bu konuda gelen sahih hadisleri de onun söylediği gibi kabul etmek ve anlamlarını onun kastettiği manaya havale etmek gerekir. Biz kendi görüşlerimizle tevil ederek ve isteğimize göre anlam vererek bu konuya müdahil olmamalıyız. Zira onun dini hakkında güvende olmak, Allah Teala ve Resulüne Sav’e teslim olmakla ve müteşabih konuların bilgisini “Bilene” havale etmekle ancak mümkün olabilir.

Dünya hayatında iken Allah’ı görmek mümkün değildir. Çünkü her şeyden önce insanın dünya şartlarına göre düzenlenmiş olan duyularının böyle bir kabiliyeti yoktur. Mekke müşrikleri Hazreti peygamberden Allah’ı kendilerine göstermesini istediklerinde inen ayette bu imkansızlığı ifade edilmektedir. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: “Gözler onu göremez ama O gözleri görür. yarattıklarının ihtiyacını bütün incelikleriyle bilip karşılayıan (Latif) ve her şeyden haberdar olan (Habir) O’dur.” Enam / 103.

Dünya hayatında eni boyu ve derinliği idrak edebilen insan maddi varlıkları belirli şartlar altında görebilir. Halbuki Allahu Teala her türlü maddi nitelikten uzaktır. Dünya hayatı insanlar için bir imtihan yeri olduğundan dolayı Allah’ın bu hayatta görülmesi insanın duygularıyla algılayamadığı gayb alemine iman hususunda denenmesini de anlamlı olmaktan çıkaracaktır. Görmediği halde Allah’a inanmak daha değerli ve mükafatı daha çok hak ettiren bir tavırdır.

” Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” Bakara / 3

İnsanların içerisinde Allahu Teala’ya en yakın olan peygamberlerdir. Onlar bile dünya hayatında iken Allah azze ve celle yi görmemişlerdir. Allah’ı görmek isteyen Hz Musa olayını hatırlayayım ayette: “Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca «Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!» buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. A’raf / 143 Bu talebin gerçekleşmeyeceğini dünyada iken Allah’ı göz ile göremeyeceğini Musa Aleyhisselam’a hatırlatmıştır. Miraçta Allah resulü aleyhisselatu vesselam Allah’ı görüp görmediği hususunda ise alimler arasında tartışmalar olup çoğunluk görmediği kanaatindedir. Nitekim Hz Aişe (Ra. anha)’da: “Her kim Muhammed’in Rabbini gördüğünü söylerse Allah’a ve Resulüne büyük iftira atmış olur.” demiştir. Bu yüzden Hz. Aişe, Hz. Peygamberin Allah’ı gözleriyle gördüğünü söyleyen kişinin yalan konuştuğunu kendisinin de bu konuyu Allah resulüne bizzat sorup öğrendiğini söylemiştir. (Buhari,Tevhid, 4)

Rü’yetullah konusunda Hz. Peygamber sav ’den gelen hadislerde buyrulduğu gibi anlamak gerekir ve cennetle mükafatlandırılan mü’minlerin hz. Peygamberin ifadesi ile, “Gökteki ayı göstererek sizler şu ayı gördüğünüz gibi rabbinizi de mutlaka göreceksiniz onu görme hususunda herhangi bir haksızlığa uğramayacak izdihama düşmeyeceksiniz.” Buhari Mevakitü’s-salat, 16,26, Tevhid,24; Müslim, İman, 299-303; Ebu Davud sünnet, 19; Tirmizi sıfatü’l cenne,17)  Mü’minler Cenabı Hakkı görecektir ve bu nimetlerin en güzeli olacaktır. Kafirler ise Allah’ın göremeyeceklerdir: “Heyhat onlar kıyamet günü rablerini görmekten mahrumdurlar.” el-mutaffifin / 15

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın