Rüzgarın Yaradılış Hikmeti

Hava; dünyamızın çevresini saran hacimli gaz kütlesidir. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için çok önemlidir olmazsa olmazdır. Rüzgarların sayesinde hava harekete geçip dalgalanır bu havayı teneffüs etmek canlıların bedenlerinde ısının dengesini sağlar.

Hava gazların karışımından oluşur yazımızın başında hacimli gaz kütlesi demiştik hava oksijen ve azottan başka çeşitli oranlarda su buharı, karbondioksit, asal gazlar içerir. başlıca şu gazlardan  oluşur; azot, oksijen, Argon, karbondioksit, helyum, kripton, ksenon gibi gazlardan meydana gelen havanın 1 litresinin ağırlığı 1.293 gramdır.

Havanın içindeki oksijen her çeşit yanma olayını sağlar. Hava sadece oksijenden oluşmuş olsaydı bütün canlı cansız birlikte tabiat yanardı.

Ä°lgili resimAtmosfer havanın koruyucu ve düzenleyici bir örtüsü olarak görev yapar. Canlı tüm yapılar için toprak ve su ne kadar önemli ise havada yaşamın ilk sırasında yer alır.  İnsan açlık ve susuzluğa belli bir vakit dayanabilir fakat havasız kalmaya fazla dayanamaz.

” Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O’dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevkederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.” Araf57.

Bulutlar gökyüzünde sabit kalmış olsaydı oldukları yere yağmuru verirlerdi tarımsal hayat felce uğrardı. Rüzgarların sayesinde bulutların hareket etmesi sağlanır ve yeryüzünün birçok köşesi yağmurdan istifade eder.

atmosfer ile ilgili görsel sonucu

 

Karalar ve denizler arasında ısı ve basınç farkından doğan  sıcaklık dengesini rüzgarların esmesi ile serinlik sağlanır.

 

 

Rüzgarların aşılayıcı özellikleri vardır. Rüzgarla uçuşan çiçek ve bitki tohumları ve polenler bazen rüzgarla ayrışan Yağmur damlaları içinde aşılayıcılık  sağlar.

“Biz, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz.”Hicr: 22.

kasırga ile ilgili görsel sonucuDünyada bir ölçü koyucunun kudreti ve ilminin sayesinde sert rüzgarlara maruz kalmayan bir düzen vardır. Sürekli şiddetli fırtına ve kasırgalar esmiş olsaydı canlılar için yaşam dünyada çok zor olurdu.

Eskiden yel değirmenlerinde un öğüten insanlar, denizlerde ticaret ve yolcu taşımak için yelkenli gemilerle geçimlerini sağlamak için çalışanlar rüzgar olmasaydı ne yaparlardı.

Ortalığın kaplayan ağır ve kötü kokular rüzgarların sayesinde dağılır yerine temiz hava gelir bu ortam rüzgara maruz kalmasaydı hastalıklar yayılır canlar zarar gördü.

Rüzgarların kaldırdığı toz ve kum taneciklerinin ağaç tipleri ve bitki diplerine düşmesiyle toprağın verimi artmaktadır.

rüzgar ile ilgili görsel sonucuRüzgarlar sayesinde doğanın dengesini bozmayan enerji elde edilir. Ticari açıdan çok elverişli ve ucuz olan bu enerji türü ekolojik dengeyi de bozmaz.

Yağmurun yeryüzüne düşüşü rüzgarların esmesi ile damla damla olmaktadır.

Havanın bazen yağmurlu bazen açık olması bir denge oluşturur hava devamlı kuru olsaydı her şeyin kavrulmasına hastalıklarında çoğalmasına sebep olurdu.

Ä°lgili resimVe Kendi rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen O’dur. Biz, gökten tertemiz su indirdik;”Furkan:48.

Ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir İlah mı? Allah, onların şirk koştuklarından Yücedir.”Neml:63. 

“Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de Onun kanıtlarındandır, ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğu ile yüzsün; siz de Onun lutfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz.”Rum:46.

“Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allahtır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazan da parçalara ayırır; nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar.” Rum: 48.

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın