Sabah Ve Akşam Duaları

Sabah Ve Akşam Duaları

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده

Tüm hamdler yalnız bir olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam, kendisinden sonra peygamber olmayan (Muhammed)’in üzerine olsun. (Sahihi Ebu Davud: 2/698) 

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 

Üç’er Kere:

Bismillahirrahmânirrahîm

De ki: O, Allah birdir. Allah samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

Bismillahirrahmânirrahîm

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Bismillahirrahmânirrahîm

De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

*

“Sabahladık mülk de Allah’ın olarak sabahladı. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir. Rabbim! Senden bu günde olan ve bu günden sonraki hayrı ister, bu günün şerrinden ve bu günden sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim! Cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım.”Tirmizi; 5/466 – Buhari 7/150

 

“Allah’ım! Seninle sabahladık ve seninle akşamladık. Seninle yaşar ve seninle ölürüz. Ve dönüş sanadır.”

 

“Allah’ım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim ahd ve va’d üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın.”

 

(Dört kere)

 “Allah’ım! Senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed’in de kulun ve Resûlun olduğuna, seni, arşı taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım.” (Ebu Davud: 4/317)

“Allah’ım! Benim veya kullarından biri yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur. Hamd sanadır. Şükür sanadır.” (Ebu Davud 4/318)

(üç kere) “Allah’ım! Bedenime afiyet ver. Allah’ım! Kulağıma afiyet ver. Allah’ım! Gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok (Ebu Davud 4/324)

(Yedi kere) “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yok. O’na tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir.” (Ebu Davud 4/321)

*

“Allah’ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım.” (Sahih ibni Mace:2/332)

“Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah’ım! Her Şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden nefsime kötülük etmekten veya 0 (kötülüğü) bir Müslümana götürmek ten sana sığınırım. (Sahih Tirmizi: 3/142)

(Üç kere) “İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceğini Allah’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.” (Ebu Davud: 4/323-Tirmizi: 5/465)

(Üç kere) “Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, Nebî olarak Muhammed (sav)’den razı oldum.” ( Ahmed: 4/377-Tirmizi:5/465-Ebu Davud:4/418)

*

“Ya Hayy, Ya Kayyûm! Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar -bile- nefsime bırakma.” (Sahihu’t-Terğib ve’d-Terhib: 1/273)

 

“Sabahladık ve mülk de alemlerin Rabbi olan Allah’ın olarak sabahladı. Allah’ım! Senden bugünün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Ondaki ve sonradaki şerden sana sığınırım.” (Ebu Davud: 4/322)

 

“İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve Nebimiz Muhammed (sav)’in dini üzere; müşriklerden olmayan, Müslüman ve Hanif olan babamız İbrahim’in milleti üzere sabah eriştik.” (Ahmed: 3/406-407-Sahihu Cami; 4/209)

 

(Yüz kere) (سبحان الله وبحمده )”Allah’ı, kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim.” (Muslim: A/2071)

 

(On kere) “Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. Ve o, herşeye gücü yetendir.” (Tembellik edilirse en azından bir kere). (Sahihu’l-Terģib ve’t-Terhib: 1/272 Ebu Davud, 4/319)

 ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير )

 

(Sabahlayınca yüz kere) “Allah’tan başka ilah yoktur. O. tektir ve ortağı yoktur. Mülk O’nun ve hamd O’nadır. Ve O, her şeye gücü yetendir.” (Buhari: 4/95-Muslim: 4/2071)

 

 ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير )

 

(Sabahlayınca üç kere) “Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”

 

(Sabahlayınca) “Allah’ım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.” (Müslim 4/2090)

 

استغفر الله وأتوب إليه

(Günde yüz kere) “Allah’tan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim.”

 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .

(Akşamlayınca üç kere) “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Müslim 4/2075)

 

اللهم صل وسلم على نبينا محه

(On kere) “Allah’ım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selam eyle.” (Sahih-i Tirmizi 3/187)

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın