Sabrın Çeşitleri

Sabır Hakkında Geylani’nin Düşüncesi:

Şeyh Abdülkadir Geylani sabırdan da bahsediyor, şöyle diyor: “Sabır hususunda ki asıl delil bu hususa dair ayetler ve hadislerdir;

“Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihada hazır bulunun, Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz.”Al-i İmran, 200

“Sabret, senin sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır.» Nahl: 127 

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:
“Sabır, (belanın geldiği) ilk anda olandır. ” Buhari, 1702; Müslim, 926

Abdülkadir Geylani sabrın çeşitlerini de zikretmiş, sabrı üç kısıma ayırmıştır:

Birincisi; Sabr Lillah. Bu, Allahu Teâlâ’nın emir ve nehiylerini yerine getirmekte gösterilen sabırdır.

ikincisi; Sabr Meallah. Allahu Teâla’nın takdir edip gönderdiği bela ve musibetlere karşı gösterilen sabırdır.

Üçüncüsü; Sabr Alellah. Allahu Teâla’nın, dünya ve ahrette vaad ettiği rızık, ferahlık, yardım ve sevap gibi şeylerin vuku bulacağına inanmak ve beklemektir. El-Gunye, 2/195

Kısaca; Şeyh Abdülkadir Geylani’nin sözünden de anlaşıldığı üzere sabır; Allahu Teala’nın emir ve nehiylerini ifada ve kadere rızada kendini göstermektedir. Şeyh Abdülkadir Geylani, 625

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın