Sâdık Esması

Bismillahirrahmanirrahim

Sâdık Esması

Bu isim kur’an-ı Kerim’de fiil ve isim olarak geçmektedir. Allah’ın en güzel isimleri içinden Es Sâdık ism-i şerifi; Vaadinde sadık, doğru olan, Allah’ın va’di gerçek ve doğru olandır, Allah, vadinden geri dönmez, hulf (Ahdinde durmamak. Ahdini bozmak. Sözde durmamak.) etmez.

Sadık Allah’ın zati sıfatlarından olup sözlerinin anlamına dayanır. Sıdk (doğruluk) söz ve anlamları ile alakalı bir sözcüktür. Allah’ın söylediği ve konuştuğu her söz mutlak doğrudur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Andolsun, Allah size verdiği sözde sadık kaldı.” Ali İmran: 152

Dolayısıyla Allah her sözüne sadıktır ve her sözü doğrudur. Allah’ın kullarına verdiği her vadi gerçekleştirecektir. Bu yüzden kullarına hitap ederek onlara hoşlandığı ve öfkelendiği amelleri haber vermiştir. Emir ve yasaklarına uyarak kendisini hoşnut ettiklerine sevap ve ödül vereceğini uymadıklarında ise cezalandıracağını onlara bildirmiştir. Böylece yüce Allah kullarına haksızlık etmekten onları aldatmaktan ve herhangi bir karışıklığa meydan vermekten kendilerine doğru ve net vaatlerde bulunmuştur. el-Halimi

Her Müslüman Allah’tan daha doğru sözlü birinin bulunmadığına doğru ve doğruluğunun onun katında olduğuna inanmalıdır. Bu inançla her Müslüman bütün sözlerinde ve fiillerinde doğru olmalı ve yalandan şiddetle kaçınmalıdır. Hazreti peygamber: “Doğruluktan ayrılmayınız Zira doğruluk iyiliğe, iyilik de kişi cennete götürür. Kişi doğru olmaya devam eder ve her sözünde doğru olmaya özen gösterirse Allah katında adı sıddıklar arasına yazılır.” Buhari, 6094; Müslim, 2607

Sıddıklık makamı pek yüce ve üstün bir makamdır. Her şey doğruluğa dayanır. Her şeyin temeli de doğruluk üzerine kuruludur. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Doğruluk huzur ve güven, yalan ise huzursuzluk ve kuşkudur.” Tirmizi, 2518. Yani daima doğru olan ve doğru olmaya özen gösteren kimsenin kalbinde gerçek ve doğruya karşı bir huzur ve güven duygusu oluşur. Doğruluğun bereketi ile işinde tereddüt ve kuşkular kaybolur, yerini sükunet alır. Aynı şekilde yalan da kişi üzerinde olumsuz etki bırakır. Yalan söyleyen ve bunu alışkanlık haline getiren kimseler daima kuşkulu ve huzursuz olurlar. Yalan nedeniyle sürekli sıkıntı içerisinde bulunur ve pek huzurlu olmazlar. Bu yüzden bir işte sebat göstermez ve istikrarlı da olamazlar. Hz. Peygamber (sav): “Yalandan sakınınız çünkü yalan fenalığa, fenalıkta sahibini cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder ve daima yalan peşinde koşarsa Allah katında adı yalancılar arasına yazılır.” Buhari 6094; Müslim, 2607 Kurtubi 1/453 457

Ya Sadık  esması ebced değeri ve zikir sayısı : 

Bu esmanın ebced değeri 195 dir. Aynı zamanda zikir sayısı’da bu rakamdır.

Kur’anı Kerimde Sâdık Esması

 Zümer / 74
” Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükafatı ne güzelmiş! derler.”
 
Bakara / 31
“Allah Adem’e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi.”
 
Meryem / 54
“(Resulüm!) Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi.”
 
Enam / 146
“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında, yahut bağırsaklarında bulunan, ya da kemiğe karışan yağlar dışında, sığır ve koyunun da, yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.”
 
Nisa / 122
“İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir?”
 
Nisa / 87
“Kendinden başka ilah olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?”
 
Meryem / 61
” Şüphesiz, Onun sözü yerini bulacaktır.”
 
Meryem / 54
“Kur’ân’da İsmail’i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi.”
 
Tevbe / 119
“Ey iman edenler! Allah’dan korkun ve doğrularla beraber olun.”
 
 

Sâdık Esması Havas ve Sırrı

Kulak ağrılarını izale etmek için her gün 195 kere okunur 

Bu Esmayı her gün okuyanın ahlakı güzelleşir.

Günde 195 kere okunan bu Esma kişinin doğrular arasına girmesinde vesile olur.

Bu Esmayı çekmeye devam eden kişi yalan konuşmaktan kurtulur Allah’ın izniyle 

 

 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir