Said Havva (r.a.)

Said Havva (r.a.) Kimdir?

1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Said Havva, ilk öğrenimini Hama’da gördü ve buradaki camilerde ünlü alimlerden dersler aldı. O dönemde Hama’da sosyalizmden kavmiyetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama o, Allah’ın lütfu ve inayeti sayesinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu. Yoğun bir İslami ilim tahsilinden geçti ve Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun oldu.

1952 yılında henüz 17 yaşında iken ‘Müslüman Kardeşler’ hareketine katıldı. Bu hareket içinde geniş çaplı çalışmaların içine girdi. Harekete katılmasından kısa bir süre sonra bu hareketin ‘Hama Talebe Teşkilatı Başkanlığına, daha sonra “Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi Talebe Teşkilatı Başkanlığına getirildi. 

1964 yılında ise Hama “Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlendi. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Bu olaylar, Hamalı müslümanların, devrin yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Said Havva, bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı ve hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.

1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine genel başkanlık etti. Bu kıyam ise, yönetimin, İslam yerine sosyalist  demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra yeniden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkumiyeti yaşadı ve 1978 yılında hapisten çıktı. 

1979 yılında “Müslüman Kardeşler Yürütme Komitesi Üyeliğine getirildi. 1982 yılında Suriye yönetiminin yerle bir ederek 50.000 müslümanı katlettiği Hama kıyamının öncülerinden birisiydi. Bu tarihten sonra Suriye’den hicret etti.

Hayatının pek çok dönemlerinde hapishanelerde kalan Sadi Havva’ya hapiste geçirdiği dönemlerde çok ağır işkenceler edildi. Bu işkenceler O’nun sağlığını büyük ölçüde etkiledi.

Hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Çok ağır darbelerle bünyesi zayıflayan Havva, son bir yılını hastanelerde geçirdi ve 1989 yılının Mart ayında, henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Üstad Said Hayva, gencecik yaşlarında adım attığı ‘Müslüman Kardeşler’ hareketinde hayatının son yıllarına kadar hizmet verdi. Hayatının bir döneminde tasavvufa karşı da ilgi duydu ve bu bağlamdaki ulemadan dersler aldı. Fıkıh ulemalarından tevhid ilmi ulemalarına, arap dili alimlerinden, hadis ve tefsir alimlerine kadar, her alandaki ulemadan yararlanıyordu. Kitap okumayı çok severdi. O’nun günde 500 sayfa kitap okuduğu söyleniyor.

Eserleri:

El Esas Fi’t Tefsir’ (16 Cilt), 

El Esas Fi’s Sünne’ (10 Cilt), 

Nasları bilme ve anlama kaidelerinde esas’ (10 cild), 

Allah Erinin Ahlak ve Kültürü’, 

Er Resul’, 

İslam’ (Üç cilt), 

İslam’da Allah İnancı’, 

Müslüman Kardeşler Hareketi’, 

Ruh Terbiyemiz’, 

Eğitim Üzerine’, 

Dersler’, 

İslam’da Nefis Tezkiyesi’, 

Eğitim Risalesi’, 

Allah Erinin Stratejisi’, 

Cihad Yolunda Bir Adım Daha İleri’, 

İslam’da Emir ve Emirlik.’

Kaynak: El esas fi’s sünne

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir