Saklı Esmalar

Bismillahirrahmanirrahim

Kuran’dan Çıkardığımız Bazı Esmalar:

Esmaların 99 sayı olarak bilinmesi bu kadar olduğunu göstermez. Farklı şekilde gelen bilgilerde peygamberlerin Salihlerin farklı rakamlar ortaya koydukları bilinmektedir. Allah azze ve celle nin Kur’an’da isimlerinin daha fazla olduğu da bir gerçektir.

99 Esmanın Dışında Kuran’da geçen esmalara  örnekler verelim :

el Ala; ebced değeri 111 dir. Anlamı: Yüceler yücesi en yüksek manasında kullanılmıştır naziyat Suresi 24 ayet ve Leyl suresi 20 ayette geçmektedir.

El Alimul gayb;  ebced değeri 1184 tür. Anlamı: gizli nin Alim ikizliği bilen manasındadır. Cin suresi 26 ayeti kerime de geçmektedir

Alimül gaybi veş-şehadeti; ebced değeri 1536 dır.  Anlamı gaybın ve müsaadenin âlem-i gaybın şahitliğini şehadetini bilen manasına gelmektedir kur’an-ı Kerim’de Enam suresi 73 Tevbe Suresi  94-105 Rad Suresi 9 Müminun Suresi 92 Secde suresi 6 Sümer 46 Haşr 22 Cuma 8, Tekabun 18 ayetlerde geçmektedir.

El Ekrem; 261 ebced değeri çok cömert ve en çok cömert olan daha kerim olan Alak Suresi üçte geçmektedir el hayır 10 ebced değeri bulunmaktadır hayran faydasının kaynağı Iron kendisidir Ali İmran 26

El-Garip; anlamı Yak indir ebced değeri 312 Sebe Suresi ve suresi 61 ayetlerde geçmektedir.

El Mevla; anlamı Efendi ve sahiptir Bakara Suresi 286 Ali İmran 150 Enam 62 Enfal 40 TB 51 Yunus 30 Hac 78 Muhammed 11. Hadid 15 Tahrim 2  geçmektedir.

El-Muhit; İsmi Şerifi ise ebced değeri 67’dir çepeçevre kuşatan manasındadır Bakara Suresi 19 ayet Ali İmran 120 Nisa 26 Fussilet 54 ayeti kerimelerde bu isim geçmektedir.

El müstean; 621 ebced değeri ile kendisinden yardım beklenen yardımına başvurularını Enbiya Suresi 112 Yusuf 18 ayette geçmektedir.

El Nasir; 350 ebced değeri ile yardımcı ve yardım eden manasında Hac 78 Bakara 107 ayeti kerimede geçmektedir. 

Eş- Şakir; anlamı şükre karşılık veren teşekkür eden ebced değeri 521 dir Bakara Suresi 107 8’de geçmektedir.

El Mennan; ebced değeri 141 anlamı çok İhsan eden ihsanı bol olan demektir Bakara suresi 262 ayetinde geçmektedir.

Eş-şafi; 391 ebced değeri ile anlamı Şifa vericidir. Şuara Suresi 80 de geçmektedir.

El Ahad; ebced değeri 13’tür anlamı boşluk olmayan tek olan manasındadır İhlas suresinde geçen

El Kahir; anlamı kahredici bana Enam suresi 18 de geçmektedir 306 ebced değeri vardır anlamı kafi yeter olandır Nisa suresinde 45 ayetinde geçmektedir. 110 ebced değeri  vardır.

Er Rafi; anlamı yükselten manasında Müminun Suresi son 5 ayeti kelimede geçer ebced değeri 360 tır

Esma Tespitinin İyi Yapılması Nasıl Olur: 

Bu Esmalar dışında çeşitli başka esmalarda mevcuttur. Bunlardan istifade edecek şekilde çekildiğinde fayda görülecektir inş. Esmaların çekilmesinde önemli olan ne yapılacağını bilmektir.

Uygulamayı çok sağlıklı tespit ederek bunu yapmak gerekmektedir bir örnek vermek istiyorum inşallah.

Mesela karı koca arasında bir sıkıntı söz konusu ise bu sıkıntının giderilebilmesi için sevginin aralarında hasıl olabilmesi için Vedud ismi ile birleştirici Esma cami İsmini ne kullanabilirsiniz. Bu iki Esma vücutlarda ki sevgi güçlendirecek bir yapıda sergileyecektir. Sevginin kuvvetli olması için yapılması gereken zikir “YA VEDUDÜL KAVİÜL CAMİ” Tesbihatı yapılmalıdır.

Dikkat etmemiz gereken nedir ve güçlendirilmek istenen şeyin ne olduğudur. Meselenin kavranılması ve çözümü için de esmaların bu şekilde bir araya getirilerek kullanılması gerekebilir. Esma enerjinin vücutlarda hasıl olabilmesi için hesaplamanın zamanında ve iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın