Salavat Getirmenin Fazileti

Salavat Getirmenin Fazileti

Hadislerde Salavat 

Hz. Peygamber (Sav): “Kim bana bir salat getirirse Allah ona bununla on salât getirir” buyurmuştur. (Müslim: 1/228) 

Hz. Peygamber -Sav- şöyle buyurur: “Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun muhakkak bana ulaşır.” (Ebu Davud: 2/218)

Hz. Peygamber -Sav- şöyle buyurur: “Cimri, yanında ben zikredildiğim zaman bana salavat getirmeyendir.” (Tirmizi: 5/551)

Hz. Peygamber -Sav-: “Allah’ın yeryüzünde gezici melekleri vardır onlar ümmetimden bana selam getirirler” buyurmuştur. (Nesai, Hâkim: 2/421)

Hz. Peygamber -Sav- şöyle buyurur: “Kim bana selam ederse selamını almam için Allah ruhumu bana geri gönderir.” (Sahih-i Ebu Davud: 1/383)

 “Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Âmin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın.” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Âmin” derler.” (Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 10/164–166) buyurmuşlardır.

“Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salâvat getirenler olacaktır.” (Tir­mi­zî, Vitr, 21)

Ra­sû­lul­lâh -sav- bu­yu­rur: “Kim ba­na bir de­fa sa­lât ge­ti­rir­se, Al­lâh o kim­se­ye on de­fâ sa­lât eder, on ha­tâ­sı si­li­nir ve on de­re­ce yük­sel­ti­lir.” (Ne­sâî, Sehv, 55)

Ra­sû­lul­lâh -sav- bu­yu­rur: “Kim ba­na bir de­fa sa­lât ü se­lâm ge­ti­rir­se, bu se­bep­le Al­lâh Te­âlâ da ona on mis­li mer­ha­met eder.” (Müs­lim, Sa­lât, 70)

Salavatın fazileti

Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salâvat getirene Ben ve meleklerim on defa salâvat getiririz.”

Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salâvat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.

Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salâvat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

Sünnetimi ihya eden, üzerime salâvat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.

Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tir tir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salâvat-i serife gelip o durumdan onu kurtardı.

Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salâvat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırattan geçirdi.

Meclislerinizi salâvat ile süsleyiniz.

Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salâvat getirsin.

 *-*

Cuma günü üzerime (80) kere salâvat getirenin seksen senelik günahı affolunur.

Üzerime salâvat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.

Karşılaşan iki mümin salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

 -*-

Üzerime (100) defa salâvat getirene, Allah (c.c.) bin defa rahmet nazarıyla bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

Üzerime bir günde (1000) defa salâvat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

 -*-

Cuma günü üzerime (100) defa salâvat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

 Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salâvat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salâvat-i şerife getirsen, getirdiğin salâvat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salâvat getirmektesin.

Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salâvat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. 

“Cuma günü ve gecesi salâvat getirmeyi ihmal etmemelidir.”

Peygamber (sav) Efendimizin Öğrettiği Salavat

Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: Bir gün Rasûlullâh -sav- yanımıza gelmişti. Kendisine:

“–Yâ Rasûlallâh! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik, ancak sana nasıl salavât getireceğiz?” diye sorduk. O da şöyle buyurdu:

Türkçe Okunuşu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı:

“–«Allah’ım! (İbrahim’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allah’ım! (İbrahim’e ve) âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin!» deyiniz.” (Buhârî, Deavât 32; Tirmizî, Vitir, 20; İbn-i Mâce, İkâme, 25)

Salavatı Şerifeler -1-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيات، وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصي الغابات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين . حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير

 “Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncína biha min cemi’l-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacâti ve tütahhirna biha min cemii’s-seyyiâti ve terfauna biha aʻled-derecâti ve tübelliğuna biha aksal gayati min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve badel-memati birahmetike Ya erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.”

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlersin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasib et. Allah Teala bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Salavatı Şerife -2-

“Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidina Muhammedinillezî tenhallü bihil-ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-regaibü ve hüsnü-havatimi ve yustaskal-ğamamu bivechihil Kerim. Ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefsin bi adedi külli ma’lumin lek.”

Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermeni diliyoruz. O peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara onun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar onun hürmetine elde edilir. Onun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım onun ehli beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salat et.

Salavatı Şerife -3-

اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وعلی آل وصحبه وسلم

“Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Allah’ım! Ümmi peygamber Muhammed (sav)’e onun aline ve ashabına salat ve selam eyle.”

Salavatı Şerife -4-

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادى الى

صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم

“Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika ve’l hatimi lima sebeke nasıri’l hakkı bi’l hakkı ve’l hadi ila siratike müstakim. Ve ala alihi hakka kadrihi ve mikdarihi’l Azim.”

“Allah’ım! Kilitlenmiş kapıların açıcısı, peygamberlerin sonuncusu, Hakka Hak ile yardım edici, senin dosdoğru yoluna iletici efendimiz Muhammed (sav), O’nun aline ve ashabına kıymeti, değeri ve yüceliği kadar rahmet eyle!”

Salavatı Şerife -5-

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله

وصحبه وسلم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة

والروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت

الله الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

آله وأهل بيته وازواج وذرياته وامواته وصحبه وسلم

“Allahumme salli ala seyyidina Muhammedi ninnebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subbuhun kuddûsun rabbuna ve rabbu’l-melaiketi verruh. Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lem. Inneke entellahul-eazzul ekremu ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ehli beytihi ve ezvacihi ve zuruyatihi ve emvâtihi ve sahbihi ve sellem.”

Salavatı Şerife -6-

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد

المرسلين وامام المتقين وخاتم النبین محمد عبدك و

رسولك

“Allahummec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmeteke ala seyyidi’l-murselíne ve imâmi’l-muttakin ve hatemi’n-nebiyyine Muhammedin abdike ve rasûlik.”

“Allah’ım! Rahmetlerini, bereketlerini, peygamberlerin efendisi, takva sahiplerinin önderi, peygamberlerin sonuncusu, kulun ve elçin Muhammed’e ver.”

Salavatı Şerife -7-

اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب

الي الحرام ورب الركن والمقام وابلغ لسيادنا ومولانا

محمد منا السلام

“Allahumme rabbel-hilli ve’l haramı ve rabbel-meş’ar il harami ve rabbel-beytül-harami ve rabberrukni velmakamı ve ebliğ li seyyidina ve mevlana Muhammedin minnes-selam.”

“Allahım! Ey hill-ü haramın maşeri haramın, beyti haramın Rabbi olan Allah’ım Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e (sav) bizden selam ulaştırıver.”

Salavatı Şerife -8-

Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinin Talebelerine Tavsiye Ettikleri Salavatı Şerife

“Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin seceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve esrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehum minhu ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.”

Salavatı Şerife -9-

Allahumme salli alez zatil kunhi, kıbleti vucuhi tecelliyatil kunhi aynil kunhi fil kunhi, Elcamiı li hakaıkı kemali kunhil kunhi, elkaimi bil kunhi fil kunhi, salaten la ğayete li kunhiha dunel kunhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel kunhi lil kunhi, Allahumme es’eluke bi nuril envarillezi huve aynuke la ğayruke en turiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahu teala aleyhi ve sellem, kema huve ındeke. amin”

Gümüşhanevi Hazretleri buyuruyor ki: “Bu salavata devam edenler, Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi rüyada görmek şerefine nail olurlar.” (M.Ahzab)

Kaynak Çeşitli dua kitaplarınan istiade edilerek hazırlanmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir