Salı Günü Duası

Seyyid Abdulkadir Geylani’nin Salı günü duası

Allah’ım peygamberimiz Hz. Muhammed’in nuru ile sana yalvarıyoruz. Senin yüce katında onunla senden şefaat diliyoruz. Peygamberimiz vesilesi ile bizleri onun zatı ve sıfatları isimleri fiilleri eserleri ile nurlandır ki, Senden başkasını görmeyelim duymayalım işitmeyelim ve görmeyelim.

İlahi ya rabbel alemin!

Fazilet’in ve Rahmetinle her daim kendisine duyduğumuz sevgi ve muhabbet vesilesiyle bizleri Peygamberimize layık olanlardan eyle.

Allah’ım Peygamberimiz  sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine senden mağfiret Rıza ve indiğinde dualarımızın tam olarak kabulünü isteriz bizi bir saniyeliğine dahi olsa nefsimizle baş başa bırakma ey Mucib !

Ey Rahman olan Allah’ım!

Peygamberimiz Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem hürmetine kapına gelen bu duacı kulunun duasını kabul eyle. Çünkü bütün mahlukatın ilkiyle sonuncusuyla, iyisiyle, kötüsüyle, günahlarını bağışlamak Senin sahili olmayan rahmet deryanda bir damla kadar bile değildir. Şüphesiz senin sözün haktır. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ehline ve ashabına sonsuz rahmet ve salat ve selam eyle.

Ey zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı kendisinden en çok hayır istenen, Ey günahlarda  boğulanların ve helak olanların kurtarıcısı, Ey geniş nimet sahibi mevlamız, Ey korkanların sığınağı senden başka ilah yoktur. Şüphesiz ki sen azamet ve hikmet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen yüce arşın rabbisin. Senden başka ilah yoktur. Sen yedi kat sema’nın yüce arşın ve arzın sahibisin.

Bütün hayırlı ilimlerin ve kamil ahlakın sahibi, imanı kuvvetin zirvesi, cömertlik ve iyiliğin madeni, semavi ve ledünni ilimlerin sahibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve onun ehline salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Varlığı kendisi için yarattığın eşyayı onun hürmetine bize boyun Eğdirdiğin Muhammed, Mahmud’a, onun ehline ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım!

Alemlere Rahmet Ruhu’l Emin ve kitabı Mübin ile teyit edilmiş son peygamber Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz Muhammed’e Salat ve selam eyle.

Allah’ım!

Nurundan yarattığın, sözlerini sözlerinden saydığın, nebilerden ve evliyalardan üstün tuttuğun, peygamberler ordusunun lideri yaptığın hidayet’in vesilesi kıldığın ve kendine yaklaştırdığın, faziletini üstün tuttuğun, gündüzleri saim ve celaline sığınan Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

Allah’ım!

İnsanlara halife olarak gönderdiğin, zikrinle iştigal eden, azametini çokça tefekkür eden, sırlarının emini, elçilerinin delili, Kutsi sırlarının meclisinde hazır bulanan, celalinin cemalini müşahade eden, müminlerin koruyucusu, nebevi sevgili, Nur sahibi,  Peygamberimize, ehline ve ashabına, Hz İbrahim’e ve onun ehline merhamet ettiğin gibi merhamet et, en güzel salavatları ihsan eyle. Şüphesiz ki hamd Sanadır, övgü yalnız sanadır. 

Ya İlahi ya Rabbel Alemin!

Sana isyan edenlere karşı halimsin dua edene yakınsın, dileyene dilediğini verensin, emeli olana emelini bağışlayansın. İsteyeni mahrum bırakmadığın geleni geri çevirdiğin, sana yaklaşandan uzaklaştığın, sana koşanı kovduğun vaki değildir. Şüphesiz bütün mahlukat senindir. Emir de senindir. Allah’ım Şüphesiz ki senin Tevhid’in kalbimizde olduğu müddetçe bize azap etmezsin. Senin isimlerin, senin azametin karşısında güçsüz kalan, güneşin sıcaklığına dayanamayan nefsim, cehennemin ateşine elbette dayanamaz, şu çok hırslı ve sabırsız, şu kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanan nefsime mağfiret eyle Ya Halim Ya Azim ya Kerim ya Rahim!

Allah’ım!

Alnımızı başkasına secde etmekten, başkasına boyun eğmekten, senden başkasından korkmaktan, senden başkasına muhtaç olmaktan sana sığınırım. Başkasına el avuç açmaktan sana sığınırım. Beni koru, bizi muhafaza eyle, bize bereketli helal rızıklar ihsan eyle………(Burada kendi isteklerinizi söyleyebilirsiniz) 

Senden başka ilah yoktur sen bütün eksikliklerden münezzehsin Şüphesiz ben kendi Nefsime zulmedenlerden oldum velhamdülillahi rabbil alemin… 

Kaynak : Abdulkadir Geylani Evratlarından derlenmiştir….

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın