Salik Ve Meczub

Bismillahirrahmanirrahim

Salik ve Meczub kime Denilir? Salikle Meczub Arasında Farklar Nelerdir?:

Salik:

Seyri sülük girmiş riyazet ve mücahede ve muamele ile nefsini arıtıp ruhunu yüceltmeye ve müşahade etmeye çalışan kimseye Salik denir. Salik önce kainattaki ilahi kudret ve asara bakar, onun delaletiyle Hakkın isimlerine isimlerinin delaletiyle sıfatlarına sıfatların delaletiyle Zat-i Bari’ye ererek sülükünü tamamlar ve vasıl adını alır. Vasıl noktasına gelememiş bir Salik’in şeyhlik makamına yükseltilmesi uygun değildir.

 meczub:

Hakkın tecellileri kendisine seyri sülüksüz olarak zuhur eden kimsedir. Bu yüzden meczub önce zatı müşahade eder müteakiben kabiliyetine göre kendisine bir takım sırlar keşfolunur.  Ardından sıfatı ilahiyye ve Esma sırları açılır. Sonra da kainatın sırlarını görmeye başlar. Çünkü cezbe, Hakkın tarafına çekilme anlamında bir kavramdır. Meczub da Hakk tarafına çekilen “Aşık” demektir. Meczub, önce cezbe ve aşk ateşiyle Hakk canibine çekilir sonra seyr-u sülük ile işi sahv ve temkine bağlar. Türkçede yarı Mecnun anlamında kullanılan meczub ile bu anlamdaki meczub arasında fark vardır. karıştırılmamalıdır.

Salik’le meczup seyr-u sülük ile yetişme bakımından birbirinin tam tersidir. Salik en son geldiği noktaya meczub ilk başta gelmektedir. Salikin hali Allah’a Vuslat için eşyaya müşahadedir. Meczubun hali ise eşyayı Allah ile müşahadedir. Meczubun sülükü mahv ve fena ile, Salik’in Sülükü ise Sahv ve baka ile sona erer. Biri aşağıdan yukarıya diğer yukarıdan aşağıya seyrederek ikisi de bir noktada buluşur. Ancak ikisi de birbirini sıfatlarından vareste olmamalıdır. Yani Salik aşk ve cezbesiz meczub da seyri sülüksüz olmaz.

İslam tasavvufu sayfa 492

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir