Say Yapmak

Sa’y Ne Demektir:

Say, Hanefilere göre vacip diğer imamlara göre de rükündür. Çünkü peygamber (as) «Say ediniz Şüphesiz Allah Sa’yi  size yazmıştır.» ve «Sa’yi size yazdı, O halde Say ediniz.» buyurmuştur. İmam Ahmed

“Şüphesiz, Safa ve Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim Kabe’yi hacceder ve umre yaparsa bu ikisini de tavaf etmesinde bir günah yoktur… ” Bakara 158

sa'y yapmak ile ilgili görsel sonucuSa’yin Vacipleri Ve Şartlar:

Safa ile Merve arasında Sa’yin vacipleri ve şartları şunlardır:

1- Sa’yden önce sahip bir tavafın yapılması gerekir.

2- Tertip: Buda safa’dan başlamak ve Merve’de bitirmek şeklindedir.

3- Sa’yin 7 şavt olması; Bu safa’da dört, Merve’de dört defa durmak ve burada bitirmek şeklindedir. Merve’ye gitmek bir, oradan sayfaya dönmek de yine bir sefer sayılır. Eğer sayı üzerinde şüpheye düşerse şavtları en azı üzerine bina ederek hareket etmelidir.

4- Safa ile Merve arasını tam olarak yürümek; Yani Safa ile Merve arasındaki mesafenin tamamını katetmesi gerekir.

5- Şavtların ardarda olması gerekir Bu Maliki, Hanbelilere göre şart, başkalarına göre ise tıpkı tavaf gibi sünnettir.

Sa’yin Sünnetleri:

Safa ile Merve arasında Sa’yin sünnetleri şöylece sıralanabilir:

1- Tavafı bitirdikten sonra iki rekat namazı kıldıktan sonra Hacerül Esvedi istilam, sonra Müslim’in rivayetinde olduğu gibi sünnete uyarak Sa’y için Safa kapısından çıkmak.

2- Tavafla bitişik yapmak. Yani tavaf ile sa’yin ardarda gelmesi. Sa’y gidiş-gelişlerinin de ardarda gelmesi, aralarında kopukluk olmaması gerekir. Konuşma veya başka bir sebeple sa’y yapanın sa’y sırasında durması mekruhtur.

3- Abdestli olmak, her türlü pislikten temiz bulunmak ve avret mahallini örtülü tutmak.

sa'y yapmak ile ilgili görsel sonucu4- Gücü yerinde olanın yaya olması binekli olmaması.

5- Yalnızca erkeklerin Kabe’yi kapıdan görecek şekilde Safa ve Merve üzerine çıkması.

6- Dilediğince zikir ve dua yapmak.

7- Erkeklerin, mescid’in duvarına bitişik iki yeşil direk arasında Sa’y yerinde remelden daha farklı, fakat tam bir koşma şeklinde olmadan çok hızlı adımlarla yürümesi (hervele):  Bu Safa’ya giderken ve Merve’den safa’ya dönerken uygulanacak ve kaydettiğimiz gibi koşmayı andıran bir yürüyüş tarzı olacaktır. Kadınlar ve hünsalar ise mesafeyi normal yürüyüşle tamamlarlar.

8- Sa’y ve tavaf için olabildiğince tenha vakitleri seçmek efdaldir. Şayet sıkışıklık varsa bu durumda insanlara eziyet vermemeye özen göstermelidir.

sa'y yapmak ile ilgili görsel sonucuSa’y Asıl Vaktinde Yapamamanın Hükmü:

Asıl vakti olan kurban bayramı günlerinde ve ziyaret tavafından sonra say yapılamazsa hüküm ne olur?

1- Eğer evine dönmemişse Sa’y eder ve buna karşılık hiç bir yükümlülük altına girmez.

2. Şayet evine dönmüş ise özürsüz olarak sa’yi terkettiği için Hanefilere göre kurban kesmesi gerekir. Hanefilere göre Sa’y rükün olmayıp sadece vaciptir. Bu durumda eğer Mekke’ye dönmek isterse yeni bir ihramla döner. Sa’y daha önce belirttiğimiz gibi cumhura göre rükün olup onsuz hac eksik kalır ve yerini bulmaz. Öyle ki, bunu kurban bile telafi edemez.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın