Secde

Bismillahirrahmanirrahim

Her Rekatta İki Defa Secde Etmek:

Secdenin  Lügat manası: Eğilmek, alçalmak yahut meyletmek manalarına gelir.. Şeriatte ise en azı alnın bir kısmı açık olarak yer üzerine yahut namaz kılınan diğer maddeler üzerine koymaktan ibaret bir harekettir.

“ Secde ettiğin zaman alnını yere yerleştir yerine gagalaması gibi secde etme.” İbni Hibban

Secdenin en mükemmel şekli İki el, iki dizi, iki ayağı ve alın ile birlikte burun kemiğini bir bütün halinde yere koymaktır.

Secde icmaen farzdır. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor: ” Ey iman edenler Rüku ve Secde  yapın.” Hac 77  Farz olmasının bir delili de Hz. Peygamber (as) secdeye devam etmesi ve namazını kötü bir şekilde kılan kimseye şöyle emre etmesidir: ” Sonra mutmainne olacak şekilde secde et onra mutfağın olacak şekilde Secdeden kalkıp otur sonra tekrar unutmayın olacak şekilde secdeye var.” secdenin farz olmasının bir delili de fakihleri bu konuda İcma etmeleridir.

Şafii ile Hanefi ve Hanbelilere göre cemaatin çok sıkışık olması sebebiyle yahut benzer sebeplerle yer üzerinde secde etmesi mümkün olmayan kişi insan, hayvan, eşya veya benzer şeyler üzerine secde eder. Çünkü Beyhaki’nin sahih bir İsnat ile rivayet ettiğine göre Hz. Ömer (ra) Şöyle buyurmuştur:” iştiham yani kalabalık çok olunca  Sizden biri kardeşini sırtı üzerine secde etsin.”

İlgili resimİki el, iki diz ve iki ayak üzerinde secde etmek sünnettir. Alimler mükemmel bir secdenin yedi aza üzerinde yapılacağı hususunda ittifak etmişlerdir. İmam Ebu Hanife’ye göre alın veya burun kemiğinden herhangi bir tanesini kullanmakla secde caizdir. Fakat mekruh olur.

İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre özürsüz olarak secdede sadece burnun üzerine secde etmekle yetinmek caiz değildir. Hanefilere göre racih olan görüşte budur. Hanefilere göre iki el, iki dizi yere koymak sünnettir. Az da olsa alnın bir kısmını yere koymak secdenin farzını gerçekleştirir. Hanefilere göre vacip olan alnın çoğunun yere konmasıdır secde esnasında ayak parmakları yerden kesilirse secde sahih olmaz . 

Secdede Mutmain Olmak:

Namaz kılan kimsenin secdesinde mutmain olması vaciptir. Cumhura göre mutmain olmak farz, Hanefilere göre vaciptir. Bunun da dayanağı namazı yanlış bir şekilde kılan bedeviye Peygamber Efendimizin söylediği şu ifadelerdir: ” sonra secde et, ta ki secdede mutmain oluncaya kadar.” ifadesidir.

Cumhura göre secdenin şekli konusunda sünnet olan, namaz kılan kişinin iki dizini yer üzerine önce koyması sonra, ellerini koyması sonra, alnını ve burnunu koymasıdır. Secdeden kişi önce alnını ve sonra ellerini sonra dizlerini kaldırır. Bunun dayandığı delil de Vail b. Hucr’un hadisidir:             ”Resulullah As secde  ederken gördüm. secde ettiği zaman iki dizili ellerinden önce yere kor kalktığın zaman ellerini dizlerinden önce kaldırdı. Ahmed.

İlgili resimSecde Edilen Yer:

Secdede alnın konulacağı yer çok yumuşak olmamalıdır. Hafif bir yumuşaklık olduğu halde, alın, yerin katılığını hissederse bu secde caiz olur; ancak yün, pamuk, saman, kar gibi şeylerin üzerine yapılan bir secdede yüzün tamamen gömülmesine rağmen, alın yerin katılığını hissetmezse bu secde olmaz. Temel şart, yüzün gömülmemesi ve alnın yerin katılığını hissetmesidir. 

İki Secde Arasında Oturmak:

Cumhura göre iki secde arasında mutmain olacak şekilde oturmak rükün Hanefilere göre ise vaciptir. Bunun delili namazını kötü bir şekilde kılan Bedevi hadisidir daha önce geçmiştir.

Secdenin şeklinde sünnet olan iki secde arasında sol ayağı yatırıp üzerine oturmak sağ ayağını dikip  alt tarafından çıkartmaktır. Bu durumda ayak parmaklarını yer üzerine dayalı vaziyette koyar ki parmakların iç kısmı da kıbleye bakmış olsun. Hz. Peygamber: ” Sonra sol ayağına yatırıp onun üzerine oturur sonra her ağza yerine oturacak şekilde doğrulur sonra secdeye kapanırdı.” Hz Aişe hadisinde rivayet edildiğine göre: ” Hz Peygamber As sol ayağını yatırırsa ayağını dikerdi.” Buhari ve Müslim

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın