Sehiv Secdesi

Bismillahirrahmanirrahim

Sehiv’in Anlamı Nedir: 

Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vâciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir. Sehiv secdeleri sayesinde namazda meydana gelen kusur ıslah edilmiş, eksiklik telâfi edilmiş olur.

Sehiv secdesinin meşru kılınmasının sebebi namazda rutin olmayan bir işi terk etmek yahut bir şey ilave etmekten ötürü onu yeniden yapmak yerine namazın noksanın tamamlamaktır. 

Sehiv Secdesinin Hükmü:

“Biriniz namazında şüpheye düşerse doğrusunu araştırsın ve namazını kanaatine göre tamamlasın, sonra selam versin ve sehiv secdesi yapsın” (Buhârî, “Salât”, 31).

 “Biriniz namazı dört rekat mı yoksa üç rekat mı kıldığında şüpheye düşerse, şüpheyi atsın ve yakinen bildiğine göre davranıp namazını tamamlasın. Selam vermeden önce iki secde yapsın. Eğer beş kılmış ise bu secdeler namazına şefaatçi olur, eğer namazını tam kılmış ise bu secdeler şeytanın uzaklaştırılmasına vesile olur” (Buhârî, “Sehv”, 6-7).

Hanefilere göre sehiv secdesi vacip genel olarak mezheplere görede sünnettir. Sehiv secdesi imama ve yalnız başına namaz kılana vaciptir. İmama uyan kişi namazında yanılırsa onun üzerine sehiv secdesi yapması gerekmez. Eğer İmam yanılmışsa cemaatin ona uyuması vacip olur. Bir kimse Sehiv secdesi yaparken yanılırsa ayrıca bir Sehiv secdesi daha yapmasına gerek yoktur.

Sehiv secdesinin sebepleri:

Bilindiği gibi namazın kıraat, rüku ve secde gibi farzları, Fatiha okumak ve ardından başka bir süre eklemek (zamm-ı sûre), tertibe riayet etmek gibi vacipleri ve kadelerde salavat okumak gibi sünnetleri bulunmaktadır. Namazın tam ve mükemmel olabilmesi için bunların hepsine riayet etmek, namazın gereklerini tam ve yerli yerinde yapmaya çalışmak ve tam kalp huzuru içinde namaz kılmaya özen göstermek gerekir. 

 Sehiv Secdesi Ancak:

1) Vacibin terki veya tehiri.

2) Farzın tehiri, takdimi veya tekrarı.

3) Vacibin tağyiri (değiştirilmesi) gibi hallerde vacib olur.

Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar :

Rüknün tekrarı. Namazın rükünlerinden birini tekrar etmek veya bir rüknü tehir etmek, mesela bir rekatta iki defa rüku veya üç defa secde yapmak gibi.

1.Namazın rükünlerinden birinin takdim veya tehir edilmesi sehiv secdesini gerektirir. 

2. Namaz içinde uzunca bir süre tereddüt ve düşünme sehiv secdesi gerektirir.  

3. Kıraat eksikliği veya fazlalığı bir kimse Fatiha süresini hiç okumasa veya büyük bir kısmını okumasa, ya da Fatiha’dan sonra süre koşmasa sehiv secdesi gerekir. 

4. Secde ve rükuda hata rüku ve secdeyi düzgün, yani ta‘dil-i erkana uygun olarak yapmayan kişi, sehiv secdesi yapmalı. 

5. Ka‘dede hata bir kimse ka‘de-i ahireyi unutup başka bir rekatı kılmaya kalkarsa, secde etmediği müddetçe oturup sonra sehiv secdesi yapacağını, eğer secdeden sonra hatırlarsa, o kişinin farz diye kıldığı namazın nafileye dönüşür. 

6. Tahiyyat’ı terk etmekle Birinci veya ikinci oturuşta Tahiyyat okumak terk edilse sehiv secdesi lazım olur. 

7. Farz namazlarda kıraatin yerini değiştirmek, zammı süreden sonra fatiha okumak sehiv secdesi gerektirir.

8. Kunut duasını terk etmek sehiv secdesi gerektirir.

9. Kunut tekbirini terk etmek de sehiv secdesi gerektirir.

10. Namazlarda açık ve gizli okuma düzenine aykırı davranan kişi namazın sonunda sehiv secdesi yapmalıdır.

11. Namazlarda sehven terk edilen fiile geri dönmek tahiyyata oturmadan ayağa kalmaya yönelen kişinin bunu hatırlaması ile bakar kıyama yakınsa geri dönmez namaz sonunda sehiv secdesi yapar.

12. Namazda şüphelenmek üç mü dört mü kıldım hatırlayamaz ise bakılır. Kişi bu hal başına ilk kez gelmişse namazı yeniden kılmalıdır. Yok bu kendinde devamlı olan bir hal almış biri ise namazını bozmasına gerek yoktur. galip olan kanaatine göre namazına devam eder sonunda sehiv secdesi yapar.

Sehiv Secdesinin Yapılışı Nasıldır?:

Son oturuşta Tahiyyat okunduktan sonra, imam olan kimse sadece sağ tarafına, yalnız kılan ise iki tarafına da selam verir ve hemen ardından “Allahu Ekber” diyerek iki defa secdeye varır.

İkinci secdeden sonra doğrulup oturur ve yeniden Tahiyyatı, salavat ve duaları okuyarak selam verir. Böylece sehiv secdesi yerine getirilmiş olur.

Kaynak: Tdv İlmihali, emanet ehliyet ve İslam fıkıh ansiklopedisinden istifade edilerek hazırlanmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın