ŞEK GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU

Bismillahirrahmanirrahim

Şek Şüpheye Düşme Günü:

“Şaban ayının son günü mü, yoksa ramazan ayının ilk günü mü?” olduğu hususunda şüpheye düşülen güne “Yevm-i Şek” denir. Resûl-i Ekrem (sav)’in “Ramazan ayının öncesinden bir gün veya iki gün oruç tutarak karşılamayınız. Ancak sizden birinin, başka bir maksadla tutmuş olması müstesna’dır” buyurduğu bilinmektedir.

İmam-ı Merginani: “Şüpheli olan günde (Yevm-i Şek’te) ancak nafile olarak oruç tutulabilir. Çünkü Resûl-i Ekrem (sav) “Ramazan ayından olup olmadığından şüphe edilen günde oruç tutulmaz. Ancak nafile olarak tutulabilir” buyurmuştur. Bu mesele birkaç yönlüdür. Bunlardan birincisi; mükellefin Ramazan ayı orucuna (Farz’a) niyet etmesidir. Bu rivayet ettiğimiz nass noktasından mekruhtur. Zira “Ehl-i Kitab’a” benzeme sözkonusudur. Bilindiği gibi onlar; oruç müddetine ilavede bulundular” hükmünü zikreder.

Ä°lgili resimMükellef’in; “şüpheli olan günde (Yevm-i Şek’te)” niyyeti önemlidir. Eğer şüpheli günde: “Bugün ramazan ayının ilk günü ise “Farz’a”, Şaban ayının son günü ise “Nafile” oruca, niyet ettim” diyerek, muallak bir niyetle oruç tutarsa bu mekruh olur. Ancak o günün şaban ayından olduğu anlaşılırsa, tuttuğu oruç nafile olur. Ramazan ayının ilk günü ise; “Farz” olarak caizdir. Şayet mükellef; şüpheli olan günde nafile oruca niyet etmişse, bunda bir beis yoktur.

Nitekim İbn-i Hümam; Resul-i Ekrem (sav)’in: “Ramazan ayını öncesinden bir gün veya iki gün oruç tutarak karşılamayınız” Hadis-i Şerifi ile murad; farz olan oruç’la öne geçmektedir. Zira farz olan ibadetler, vakitleri girmeden önce eda edilmezler. Kaldı ki mükellefin tutmakta olduğu bir oruca tesadüf etmişse oruç bi’l icma efdaldir. Kaldı ki, nafile oruç’ta nehyedilmemiştir. Yine her ayın sonundan üç gün veya daha fazla nafile orucu eda ediyorsa (Yani bu mükellefin adeti ise) tutması efdaldir” hükmünü beyan etmektedir.

Dikkat edilirse; mükellefin niyeti kat’i olursa kerahat ortadan kalkar. Nitekim Molla Hüsrev: “Eğer şüpheli olan gün (Yevm-i Şek); mükellefin mutad olarak tuttuğu oruca tesadüf ederse, tutması mendub olur. Yâni oruçlunun sünnet olarak tuttuğu; Cuma, Perşembe veya Pazartesi günü orucu, şüpheli olan güne rastlarsa; mendub olur. Şüpheli olan günde, ilim sahipleri (Havas) oruçlu olur. Yani müfti ve Kadı gibi ileri gelenler, itiyat yolunu tutarak şüpheli olan günde oruçlu olurlar. Nehiyden uzak kalmak için; ilim sahibi olmayanlar da zevalden sonra iftar ederler” buyurmaktadır..

Şüpheli olan günde (Yevm-i Şek’te) Mükellef; “Eğer yarın Ramazan ayının ilk günü ise oruç’a niyet ediyorum, değilse “Niyet” etmiyorum” derse bu sahih olmaz. Çünkü kat’i azim bulunmadığı için; niyet de bulunmamış olur.

Kaynak: Emanet ve Ehliyet- Yusuf Kerimoğlu

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın