Sema

Bismillahirrahmanirrahim

 Sema Yapmak:

Sufiye göre Sema şiir ve ilahileri dinlemekten oluşan ve ile kendini tutamayarak sağa sola öne arkaya doğru bir takım hareketler yapmak kalkıp Raks etmek veya nara atmak acayip sesler çıkartmak gibi hallerdir. 

Sofiler kainattaki bütün sesleri ve hatta sessizliği bile bir ahenk olarak değerlendirmişlerdir.

“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” Zümer 18. Ayeti kerimesi bu konuya işaret etmektedir. 

Diğer bir ayette ise “İman edip güzel ve makbul işler yapanlar Cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler” Rum Suresi ayet 15

İlahi Dinlemek:

Hoş besteli ve nağmeli güfte ve şiirler dinlemek Prensip olarak mubahtır. Dinin kınadığı aletlerle dinlenmiş olmadığı yuları hevaya kaptırmadı ve eğlence yanına gidilmediği takdirde bu böyledir. Hoş Nağmelerden kalplerin zevk alıp Ferahlanmasının inkarı Kabil değildir.

“Cenabı Hak Kuranı Kerim’de güzel bir sesle açıktan okuyan bir peygambere kulak verip sevabı bol kıldığı kadar hiçbir şeyle kulak verip mükafat İhsan etmemiştir.” Bu hadiste bu konuyla ilgilidir. 

Sema Hakkında Velilerin Sözleri:

Cüneydi Bağdadi sema dinleyen insanların niçin sallanmaya başladıkları sorulunca şöyle cevap vermiştir “Allahu Teala elest bezminde Ruhlara Ben sizin rabbiniz değil miyim deyince Ruhlar Evet Elbette diye cevap vermişlerdi. İşte o kelamın işletilmesinden meydana gelen şevk ve lezzet Ruhlara yerleşti. Sema dinledikleri zaman işte onu hatırlar ve harekete geçerler” demiştir. 

Zünnün şöyle söylemiştir “Sema Haktan gelen ve gönülleri hakka yönlendiren bir varit ve saik olup kim onu hakkıyla dinlerse hakikat mertebesine çıkar kimde onun nefsani dinlerse zındıklık derecesine düşer.” 

İmam Şibli’ye semadan sormuşlar. “Onun dışı fitne içi ibrettir anlayana ibreti dinlemek helaldir Aksi halde fitneye davetiye çıkartmış olur”

Sema ile alakalı şöyle bir söz söylenir “nefsi ölü kalbi diri olanların dışında Sema uygun değildir Bu yüzden Sema isteyen birisinin nefsini mücahede kılıcıyla boğazlaması ve kalbini muvafakat nuru ile İhya etmesi icap eder” 

Bir keresinde Abdullah b. Sehl yanında; “İşte o gün tam Hakimiyet Rahman’a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır” Furkan 26. ayet okununca yüzünün rengi değişti düşecek gibi oldu. Halk hikmetini sorduklarında zafiyetten dolayı artık halini gizli edemediğini söyledi..

İşte büyüklerin hali budur onlar kendilerine gelen varidat ve cezbeler ne kadar kuvvetli olursa olsun bunlardan da daha kuvvetli olur. Vecd ve Sema’nın tesiri hareket etmez, onların hallerini bozmalarına müsaade etmezlerdi.

Hasılı Sema Daha ziyade Kuran’ı dinlemek ile irtibatlı düşünüldüğünde güzel görülmüş ilahiler mübah kabul edilmiştir Elbette insanı Allah’ı ve Resulullahı hatırlatan ilahiler dinlemek güzeldir bunlardan daha güzeli ise Vakti en iyi en hayırlı şekilde 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın