Sen Mürid Ol

Bismillahirrahmanirrahim 

Yolun başı bir iddiadır arkadaşlar İddia ise nefis ve şeytandandır. Ruh halin seni Yaradana karşı bir haya, ona karşı bir muhabbet durağına getirmişse, işte o zaman sana lazım olan şey ispattır. Çünkü; Aşk ispat ister.

İlk adım olarak kamil bir Mürşide bağlanmalısın. Mürid olmalısın, az konuşmalı çok zikir ve Kur’an okumalı, az uyumalı itidalli bir ibadet hayatına sahip olmalısın. Az yemeli nefsi boyunduruk altına almalısın ki, şehvet, Tuli emel, Enaniyet vb. gibi kötü huyları ortadan kalksın.

Bu işin bir kalıbı yoktur. Gönül aleminin haline göre şerbet, huyuna göre ve tezkiye yapılır. Bu da herkes için farklıdır. Bunun içinde Mürşid lazımdır. Yola revan olmak için ilk önce saydıklarımız üzerinize almalıdır.  İlmi tartışmalardan uzak olup ittifak edilen Şer’i hususlarda azimeti seçip amele özen göstermelidir. 

Bu yolda belirli aralıklar ve duraklar bulunur. Bunlar mürid uğrayacağı ve orada karşı karşıya kalacağı haller ve durumları vardır. Bu yerlerin isimleri belli, keyfiyetleri kısmi olarak açıklanmıştır. Nerede olduğunu mürid bilmek isteyebilir. Mürid böyle bir hale de ise o hali daha nefsi ile hareket etmektedir.

Bu durakların bazı halleri ve durumlar olur demiştik eğer mürid kendi hasletlerine ve nefsi durumuna göre hareket ederse ilerleyemez. Ne olursa olsun mürid kendisine çizilen hattın içinde kalmalıdır. Mürid kavramının ve bu ismin Taşıyıcısı olmaya çalışan kişiler için tasavvuf kitaplarında çokça maddeler sıralanmaktadır. Eski klasik tasavvuf kitaplarında müritlerin, mürşitleri ve diğer müritlerle olan edeplerinin yanı sıra sohbet, Dergah, edeplerine varıncaya kadar maddeler sıralanmıştır.

Müridin en büyük düşmanı nefsi ve şeytandır. Diğer insan ve müritler ile olan hukuku onlarla karşı hüsnü zan üzere Amel ve muamele olmalıdır. Kavga, ağız dalaşı ve çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Birçok zorluğa tahammül eden kişi olmalıdır. Kalbini devamlı tevhid zikri ve ismi Celal ile parlatma çabasında olmalıdır. Nefsini ıslahı için yolunun edebini iyice öğrenmelidir. Fıkhı bilmeli, düzenli kuran okumalı, Hadislerlerden kendinde uygulayacağı bir sünnet sistemi belirlemeli, müzik, sinema, tiyatro ve bunun gibi sosyal medya akımlarına kapılmamalıdır. Mürid beğenilmek için uğraşan değil, kendini belli etmeden yol yürümeye gayret sarf eden kişi olmalıdır. Müridin kirlenmiş dünyası bunlarla aklanmaz. Zikir, marifet sohbetleri ile gönül nurlanır. Bu yolda herkes kendisini Veli ve Şeyh olarak görür ve bulur.

Sen mürid ol.

Halini Gizle açığa çıkartma ulu orta bende şöyle şeyler var deme. Diline sahip ol içini heder etme. Gönlüne sahip oldu oranın harap olmasını isteyen nefsine prim verme. Bu yolun ilk başlangıcı dikkat edilmesi gereken ve mücahede de lazım olacak olan silahları sana söyledim. Bunları daha sonra ki zamanlarda İnşallah açarak sohbet haline dönüştürelim.

Yolumuzun müridinin dili tatlı ve tevhid ile, Kalbi Allah ile, her haliyle Resulullah’a uymakta gayretli ve hayatı Kur’an-ı Kerim ile şekillenmiştir.

MDD

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın